tel
search Реєстрація / Вхід

Меню

admin

Ризик та профілактика пневмонії, що спричиняється новим типом коронавірусу, серед стаціонарних пацієнтів психіатричних лікарень

25.02.2020 в журналі Neuroscience Bulletin вийшла стаття під назвою «Ризик та профілактика пневмонії, що спричиняється новим типом коронавірусу, серед стаціонарних пацієнтів психіатричних лікарень» за авторства китайських науковців Yuncheng Zhu, Liangliang Chen, Haifeng Ji, Maomao Xi, Yiru Fang, Yi Li.
В статті описано досвід роботи, який отримали китайські фахівці під час спалаху коронавірусу у Вухані, зокрема у Вуханському центрі психічного здоров’я. Виділено фактори, які сприяли поширенню інфекції в стаціонарі, вивчені уроки та можливі стратегії вирішення проблеми коронавірусної інфекції в психіатричному стаціонарі.
Стаття може бути корисною керівникам психіатричних закладів, відділень, лікарям, медичним сестрам та іншим особам, які зацікавлені в досвіді, з яким зіткнулися китайські фахівці. (Статтю перекладено проектом «Психічне здоров’я для України».)

Бази даних статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню України у 2018-2020 рр. (у розрізі закладів з надання психіатричної допомоги)

База даних статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню України у 2020 р. (у розрізі закладів з надання психіатричної допомоги)

Завантажити базу даних статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню України у 2020 р. – у розрізі закладів з надання психіатричної допомоги (Download the Database)

Завантажити метадані

 

База даних статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню України у 2018-2019 рр. (у розрізі закладів з надання психіатричної допомоги)

Database on the Provision of Psychiatric Care in Ukraine in 2018-2019 (by Facilities Providing Psychiatric Care)

Завантажити базу даних статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню України у 2018-2019 рр. – у розрізі закладів з надання психіатричної допомоги (Download the Database)

Завантажити метадані

Download metadata items

Види судово-психіатричних експертиз

Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює наступні види судово-психіатричних експертиз:

 1. Судово – психіатричну експертизу
 2. Судово – психологічну експертизу
 3. Комплексну судову психолого-психіатричну експертизу

Нормативні документи щодо судово-психіатричної експертизи

 1. Закон України “Про судову експертизу”

 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.05.2018 № 865Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи”

 3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2018  № 635Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим”

 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.08.2017  № 889Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів”

Конвенція про захист прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Розділ I
Права і свободи

Стаття 2
Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;

b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;

c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.

Стаття 3
Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 4
Заборона рабства і примусової праці

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.

2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.

3. Для цілей цієї статті значення терміна “примусова чи обов’язкова праця” не поширюється:

a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звільнення;

b) на будь-яку службу військового характеру або – у випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, – службу, яка вимагається замість обов’язкової військової служби;

c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства;

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків.

Стаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;

b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу;

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту “c” пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.

Стаття 6
Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.

Стаття 7
Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Стаття 8
Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 9
Свобода думки, совісті і релігії

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 10
Свобода вираження поглядів

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

Стаття 11
Свобода зібрань та об’єднання

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.

Стаття 12
Право на шлюб

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення цього права.

Стаття 13
Право на ефективний засіб юридичного захисту

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Стаття 14
Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Стаття 15
Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації

1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від статей 34 (пункт 1) і 7.

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право на відступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою.

Стаття 16
Обмеження політичної діяльності іноземців

Жодне з положень статей 1011 і 14 не може розглядатись як таке, що забороняє Високим Договірним Сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність іноземців.

Стаття 17
Заборона зловживання правами

Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.

Стаття 18
Межі застосування обмежень прав

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

Конституція України

Розділ II Конституції України

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

 

Дніпровська філія “Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги”

Дніпровська філія “Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги”
Державної установи “Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України”

Адреса: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, будинок 84

Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 466 “Про внесення зміни до Переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги”

Меморандум про взаєморозуміння

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ) від 28.01.2010

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ)

Дата підписання: 28.01.2010
Дата набрання чинності для України: 28.01.2010

Міністерство охорони здоров’я України та Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ), на основі Акту (ЄС) № 1920/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. (із змінами), O.J. L 376/1 від 27 грудня 2006 р., тут і далі Сторони,

Зважаючи на структуру, створену Європейською політикою добросусідства, й, особливо, переглянутого в червні 2007 р. Плану дій Україна – ЄС з юстиції, свободи та безпеки,

Керуючись принципами та цілями існуючих багатосторонніх міжнародних угод з контролю за наркотиками,

Висловлюючи свої наміри щодо розвитку структури взаємного співробітництва в сфері інформації з попередження та вирішення проблем незаконного вживання наркотиків у відповідності з міжнародними стандартами та стандартами ЄС,

Визнаючи, що інформація щодо явища наркотиків є важливим та обов’язковим інструментом для формування та імплементації політики щодо наркотиків та для оцінки ефективності заходів, спрямованих на зменшення проблем, пов’язаних із вживанням та незаконним обігом наркотиків,

Виявляючи заінтересованість у розвитку обміну між Сторонами та їх відповідними партнерами експертними знаннями та методологіями, націленими на розробку гармонізованих індикаторів наркотичної ситуації та інформаційних систем,

Беручи до уваги, що Український медичний та моніторинговий центр Міністерства охорони здоров’я України (тут і далі – УММЦАН) було визначено Українським центром із збору та аналізу багатосторонньої інформації щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні,

Беручи до уваги результати робочих зустрічей на високому рівні між Сторонами в липні 2007 р. та в листопаді 2007 р.

домовились про таке:

Цілі

Започаткувати співробітництво між компетентними органами України та ЄМЦННЗ у зборі, обробці та розповсюдженні інформації щодо наркотиків.

Продовжити роботу щодо подальшої розробки нових методів моніторингу незаконного вживання наркотиків з метою гармонізації їх результатів та щодо розробки та покращання гармонізованих індикаторів систем моніторингу та оцінки наркотичної ситуації.

Робочі відносини

В рамках їх відповідного законодавства Сторони мають запрошувати одна одну брати участь у зустрічах, що проводитимуться під їх відповідною егідою та стосуються питань, у яких інші сторони мають заінтересованість або технічну компетенцію.

Зокрема, УММЦАН розроблятиме та представлятиме ЄМЦННЗ Щорічний звіт та аналіз наркотичної ситуації в Україні, а також іншу необхідну інформацію.

Зокрема, ЄМЦННЗ сприятиме навчанню, обміну експертами та результатами наукових досліджень з проблем незаконного обігу наркотиків та моніторингу наркотичної ситуації, а також з інших питань, що становлять взаємний інтерес.

Сторони налагодять регулярний обмін інформацією щодо нових типів наркотиків та психотропних речовин, які з’являються в незаконному обігу, технологій їх виготовлення та вживання.

Сторони не розголошуватимуть інформацію або документи, отримані від іншої Сторони, без попередньої згоди Сторони, яка надала інформацію.

УММЦАН та ЄМЦННЗ кожний призначать свого співробітника для підтримання тісних, безпосередніх та постійних контактів для забезпечення впровадження положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Заключні положення

Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання сторонами та діятиме протягом початкового періоду у 5 (п’ять) років.

Якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про свій намір припинити дію Меморандуму, чинність буде поновлена на наступні 5 (п’ять) років.

Меморандум втратить силу через 6 (шість) місяців після отримання такого повідомлення.

Всі спори щодо тлумачення та застосування положень Меморандуму будуть вирішуватися шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Даний Меморандум про взаєморозуміння підготовлений в двох рівноцінних примірниках англійською та українською мовами, обидва тексти є автентичними.

Місце підписання: Київ 28.01.2010 р.

ПІДПИСИ:

За Міністерство
охорони здоров’я України
За Європейський моніторинговий центр
з наркотиків та наркотичної залежності
(підпис) (підпис)
В. М. КНЯЗЕВИЧ

Міністр

Вольфганг ГЕТЦ

Директор

Структура ДУ “Центр психічного здоров`я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України”

 • Сектор правового забезпечення
 • Сектор кадрового забезпечення
 • Сектор документального забезпечення та організації діловодства
 • Адміністративно-господарський сектор
 • Сектор бухгалтерського обліку та звітності
 • Відділ міжнародного співробітництва та супроводу проектів
 • Сектор інформаційної політики
 • Дніпровська філія “Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги”

Сергій Сергійович Шум

Директор ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України»

Останні новини

Оголошення щодо оновленої редакції Статуту

Державна установа «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» повідомляє, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 2021 року № 963 затверджено Статут Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» (нова редакція) з виключенням функції виконання судово-психіатричних експертиз. З новою редакцією […]

64-й сесія Комісії ООН з наркотичних засобів

Співробітники ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України» беруть участь в 64-й сесії Комісії ООН з наркотичних засобів, яка в поточному році відбувається з 12 до 15 квітня. Комісія була створена резолюцією 9 (I) Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОС) в 1946 році, щоб допомогти  ECOSOS у нагляді за застосуванням міжнародних договорів […]

Оголошення щодо режиму роботи Центру

ОГОЛОШЕННЯ Державна установа «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр) у зв’язку з стрімким збільшенням кількості випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі –  COVID-19) серед мешканців міста Києва, з 23 березня 2021 року до 30 квітня 2021 року працює в дистанційному режимі. […]

Ми тісно співпрацюємо