Menu

Persons with Mental Disorders’ Social Dangerous Acts Prevention Unit |

Persons with Mental Disorders’ Social Dangerous Acts Prevention Unit

Unit’s main responsibilities:

 • Розробка нормативно-правової бази медико-соціальної допомоги психічно хворим та її наближення до європейських та світових стандартів.
 • Наукове обґрунтування та розробка клінічних протоколів, стандартів, критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціо-реабілітаційної допомоги хворим із психічними розладами.
 • Наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психічними розладами.
 • Розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів.
 • Розробка методичних підходів до надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з психічними розладами у загальномедичній практиці.
 • Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я.
 • Надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами.

Publications:

 • Алгоритм надання медико-соціальної допомоги учасникам АТО з психічною травмою в анамнезі / Інформ. лист. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – № 76-2017. – 4 с. // В.Я. Пішель, М.Ю. Полив’яна, К.В. Гузенко, А.К. Ладик-Бризгалова.
 • Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад / Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // І.Я. Пінчук, І.А. Марценковський, А.К. Ладик-Бризгалова та ін. – К., 2016. – 58 с.
 • Пінчук І.Я., Пішель В.Я., Олійник О.П. Сучасні методи проведення обов’язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів. Інформаційні матеріали. – К., 2016.– 35 с.
 • Оптимізація підходів до надання психіатричної допомоги відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій. Метод. рекомендації / О.В. Богомолець, І.Я. Пінчук, А.К. Ладик-Бризгалова та ін.– Київ, 2014. – 46 с.
 • Депресія / Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // І.Я. Пінчук, В.Я. Пішель, О.А. Хаустова, О.С.Чабан та ін. – К., 2014. – 70 с.
 • Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. Міжнародна класифікація функціонування: застосування при розладах шизофренічного спектру / Інформаційний лист. – К., 2014.
 • Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. /  Метод оцінки тягаря, що виникає у сім’ї хворого на шизофренію / Інформаційний лист. – 2012. – № 12. – С. 4.
 • Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю., Гузенко К.В. Сучасні принципи та практика надання психіатричної допомоги пацієнтам з першим психотичним епізодом // Методичні рекомендації: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. − Київ, 2008. – 26 с.
 • Пішель В.Я., Ігнатов М.Ю., Полив’яна М.Ю. Допомога при психічних станах та станах залежності // Довідкове видання: Бібліотечка практикуючого лікаря. – Київ, 2004. – 84 с.
 • Пишель В.Я., Полывяная М.Ю. Депрессия: диагностика и лечение // Библиотека практикующего врача: Здоровья Вашему дому. – Киев, 2003. – 52 с.

Recent news

Institute’s Functions Changed

The Institute will focus on forensic psychiatry issues after its renaming The Ministry of Health of Ukraine transfers the drug monitoring function from the state institution “Institute of Psychiatry, Forensic Psychiatric Examination and Drug Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine” to the state institution “Center for Public Health of the Ministry of Health […]

Announcement on Updated Edition of the Statute

State Agency «Institute of Psychiatry, Forensic Psychiatric Examination and Drug Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine» informs that the Order of the Ministry of Health of Ukraine #2065 of 27 September 2021 approved the Statute of the Institute of Psychiatry, Forensic Psychiatric Examination and Drug Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine» […]

Mental Health Visual Materials

Please find the Mental Health Visual Materials in the “Guidance Materials“ section to download.

We work closely with