Меню

Сектор моніторингу з обігу підконтрольних речовин

Основні завдання:

 • збір, обробка, узагальнення та аналіз аналітичної, епідеміологічної, статистичної та іншої інформації з питань обігу підконтрольних речовин, отриманої від державних, приватних та неурядових організацій
 • збір інформації, аналіз впливу та ефективності медичних, реабілітаційних, соціальних, правоохоронних та інших заходів у сфері обігу підконтрольних речовин
 • здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 • інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про виконання таких операцій Міжнародному комітетові з контролю за наркотиками ООН
 • готує та в установленому порядку подає Міжнародному комітетові з контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 • участь у розробці проектів державних цільових програм з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, та забезпечення їх виконання
 • аналіз стану компонентів державної політики щодо обігу підконтрольних речовин, стану пропозицій підконтрольних речовин для легальних та нелегальних цілей, стану нелегального вживання підконтрольних речовин, стану програм зменшення шкоди від вживання підконтрольних речовин
 • участь у підготовці національного річного звіту (далі – Національний звіт) за одним із ключових показників «Обіг підконтрольних речовин»
 • взаємодія та обмін інформацією з установами та організаціями для проведення епідеміологічних, соціологічних досліджень в сфері моніторингу з питань обігу підконтрольних речовин
 • співробітництво із національними та міжнародними організаціями, що здійснюють підтримку проведення профільних досліджень в Україні
 • участь в розробці стандартів державної акредитації та стандартів, протоколів, форм статистичного обліку та звітності діяльності закладів з надання психіатричної допомоги

Останні новини

Утворення Інституту судової психіатрії

Інститут після зміни установчих документів зосередиться на питаннях судової психіатрії Міністерство охорони здоров’я України прийняло рішення про передачу функції моніторингу наркотиків від ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України» до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Відповідним наказом МОЗ № 1601 від 08.09.2023 змінено найменування державної установи «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та […]

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 18-19.10.2023

18-19 жовтня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ від […]

Дві третини українців вживали наркотики хоча б раз у житті – результати опитування

Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України оприлюднив результати анонімного онлайн-опитування щодо вживання наркотиків, яке проходило за підтримки Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності з 05 по 25 червня 2023 року. В опитуванні взяли участь 559 респондентів віком від 18 до 64 років. За результатами проведеного опитування: Практично кожні двоє з […]

Ми тісно співпрацюємо