Меню

Відділ моніторингу в сфері споживання ПАР

Основні завдання:

  • накопичення, обробка та аналіз якісної аналітичної, епідеміологічної, статистичної та іншої інформації з питань наркотиків та алкоголю, отриманої від державних та неурядових організацій, про масштаби розповсюдженості вживання наркотиків та алкоголю, а також оцінки соціально – економічних наслідків їх вживання, розповсюдженості інфекційних хвороб, пов’язаних зі вживанням наркотиків та алкоголю, масштабів смертності з цих причин
  • довгострокові систематичні спостереження за розвитком наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, аналіз її стану і прогнозування змін
  • впровадження системи науково обґрунтованого моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації на засадах доказової медицини, аналіз надання інтегрованої допомоги хворим з асоційованими захворюваннями на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекційний гепатит, наркотичну та алкогольну залежність
  • впровадження базових реєстрів системи моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації
  • забезпечення розвитку систем збору інформації, у т.ч. статистичних методів, шляхом удосконалення методів ведення обліку та звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних питань
  • взаємодія та обмін інформацією з установами та організаціями для проведення епідеміологічних та інших соціологічних досліджень у сфері моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації на основі укладених з ними угод, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють підтримку проведення профільних досліджень в Україні
  • участь у підготовці національного річного звіту щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні
  • участь в розробці проектів нормативно-правових актів у сфері державної політики щодо наркотиків та алкоголю, протинаркотичної й протиалкогольної профілактики, у тому числі правил, норм та стандартів, державних та галузевих програм, спрямованих на покращення наркотичної та алкогольної ситуації в країні, запобігання травматизму, іншим нещасним випадкам, пов’язаним із вживанням наркотиків та алкоголю, участь в розробці стандартів державної акредитації та стандартів, протоколів, форм статистичного обліку та звітності діяльності наркологічних закладів
  • проведення профільної інформаційної, аналітичної та дослідницької роботи
  • інформаційна, профілактична, дослідницька діяльність у галузі наркології, психології, психотерапії та суміжних дисциплінах

Останні новини

Перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні

Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та підтримки Favbet почало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні. Суспільне дослідження здійснюється командою експертів, соціологів та науковців громадської спілки «Центр відповідальної гри» (RGC) та Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України за підтримки головного мецената […]

Опубліковано Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні

11 січня 2023 року на сайті Інституту було оприлюднено Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні за 2022 рік (за даними 2021 року). Це підсумковий документ за результатами моніторингу наркотичної ситуації в Україні за звітний період. Протягом звітного року Інститут збирає, опрацьовує інформацію та дані, надані суб’єктами моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 20-24.02.2023

20-24 лютого 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Ми тісно співпрацюємо