Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №3 (78)’ 2014 Статті

 1. Шум С. С., Чайка А. В. Межі компетенції соціального працівника у закладі охорони здоров’я, що надає психіатричну допомогу. – C. 4-7.
 2. Пріб Г. А. Принципи, структура та технологія медико- соціальної реабілітації осіб, які страждають на психічні розлади. – C. 8-13.
 3. Мєрліч С. В. Організація роботи з родиною як етап комплексного медико-психологічного супроводу онкохворого. – C. 13-15.
 4. Коваленко М. В. Дослідження мотиваційного компонента перфекціонізму у студентів вищого навчального медичного закладу. – C. 16-19.
 5. Педак А. А. Деинституционализация, или концепция многоуровневой организации психиатрической помощи в Украине. – C. 19-21.
 6. Пінчук І. Я., Суховій О. О., Степанова Н. М. Аналіз фінансування систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу. – C. 22-26.
 7. Пінчук І. Я., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Гавриш Є. М. Аналіз стану організаційно- методологічного підходу моніторингу наркоситуації в Україні та пропозиції щодо його удосконалення. – C. 27-30.
 8. Герасименко Л. О. Індивідуально-психологічні особливості, характер особистісної та реактивної тривожності у жінок з посттравматичними стресовими розладами. – C. 31-33.
 9. Нікогосян Л. Р. Особливості емоційно-вольової сфери жінок, які перенесли аборт. – C. 33-35.
 10. Франкова І. О. Психосоціальна модель розвитку гострої соціальної самоізоляції в умовах соціально-економічної трансформації. – C. 35-40.
 11. Табачников С. И., Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Чепурная А. Н., Киосева Е. В., Осуховская Е. С., Воронина А. В. Специализированные тесты в клинической характеристике употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте, комплексная психотерапия и профилактика. – C. 41-45.
 12. Сотніченко В. В., Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. Сучасний підхід до комплексної оцінки рівня функціонування та життєдіяльності хворого на шизофренію. – C. 45-48.
 13. Абдряхімова Ц. Б. Система комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу та її ефективність. – C. 49-56.
 14. Загуровский В. М. Личностное реагирование в структуре пароксизмальных и перманентных проявлений психосоматических нарушений сердечно-сосудистой системы. – C. 56-60.
 15. Мруг О. Ф., Горнович В. О. Диференційна діагностика психозів при шизофренії та амфетаміновій адикції. – C. 61-64.
 16. Мельник В. С. Вплив ендогенних активаторів та інгібіторів системи фібринолізу на когнітивний дефіцит у хворих з ішемічним інсультом. – C. 65-68.
 17. Огоренко В. В., Дробот И. Г. Особенности психотических расстройств у больных с психопатологическим вариантом дебюта опухолей головного мозга. – C. 69-71.
 18. Шевченко Ю. Н. Тревожные расстройства и их динамика у пациентов с хроническим панкреатитом. – C. 71-73.
 19. Маляров С. А. Значение когнитивного функционирования при депрессии. – C. 74-79.
 20. Вербенко Г. М. Комплексна характеристика клінічних особливостей пацієнтів на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу. – C. 79-84.
 21. Романів О. П. Модель корекції саморуйнівної поведінки на основі вивчення схильності до аутоагресії. – C. 84-88.
 22. Мороз Д. М. Психосоматичні аспекти серцево-судинних захворювань. – C. 89-93.
 23. Хаустова О. О., Тещенко В. О. Сучасні підходи до профілактики та лікування деменцій. – C. 93-96.
 24. Пшук Є. Я., Маркова М. В. Деякі чинники соціально-терапевтичного ресурсу пацієнтів з параноїдною шизофренією. – C. 97-100.
 25. Martsenkovskyi I. A., Martsenkovskyi D. I. Agression, bullying and suicidal behaviour in Ukrainian schools: the focus on children with high functional autism. – C. 101-103.
 26. Марценковский И. А., Дубовик К. В. Современные подходы к концептуализации и диагностике психических и поведенческих расстройств в детском возрасте: инновации DSM–5. – C. 104-111.
 27. Табачніков С. І., Осуховська О. С., Харченко Є. М., Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Кіосєва О. В., Чепурна А. М. Поширеність ігрової залежності серед підлітків та молоді України та її вплив на психічне здоров’я цього контингенту населення. – C. 111-114.
 28. Васильєва Н. Ю. Роль психологічного та психопатологічного факторів у формуванні агресивної поведінки жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи. – C. 115-118.
 29. Козерацька О. А. Дослідження порушення вольового критерію “неосудності” та “обмеженої осудності” при розладах регуляції сексуальної поведінки та застосування примусових заходів медичного характеру для психічно хворих , які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті. – C. 118-122.
 30. Тези. – C. 122-133.
 31. Дайджест. – C. 134-136.

Останні новини

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 25-29.09.2023

25-29 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 12-13.09.2023

12-13 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 26-30.06.2023

26-30 червня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Ми тісно співпрацюємо