Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 24, №4 (95)’ 2018 Статті

 1. Пішель В. Я., Ільницька Т. Ю., Полив’яна М. Ю. Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій. – C. 174-177.
 2. Рациборинська-Полякова Н. В., Семененко К. М. Особливості проявів дисомній в учасників бойових дій. – C. 178-181.
 3. Черненко І. О. Психофармакотерапія в структурі диференційних індивідуалізованих програм психосоціальної реабілітації станів дезадаптації в учасників локальних бойових дій. – C. 182-186.
 4. Росінський Г. С. Порівняльний аналіз персонологічних властивостей демобілізованих учасників бойових дій і їх дружин в залежності від стану здоров’я сім’ї. – C. 187-192.
 5. Кожина Г. М., Терьошина І. Ф., Зеленська К. О. Особливості динаміки рівня цитокінів з прозапальною активністю при параноїдній шизофренії. – C. 193-196.
 6. Опря Є. В., Пустовойт М. М. Особливості усвідомлення психічної та соматичної хвороби у хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом. – C. 197-201.
 7. Тахташова Д. Р., Кожина Г. М., Кольцова Г. Г. Феноменологія аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад. – C. 202-206.
 8. Хоміцький М. Є. Клініко-психопатологічна характеристика ремісії шизоафективного та афективних розладів у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (порівняльний клініко-етологічний аналіз). – C. 207-211.
 9. Сінайко В. М., Хаустов М. М. Комплексна оцінка динаміки станів психічної дезадаптації у студентів медичного вищого навчального закладу. – C. 212-215.
 10. Сидоренко О. О. Особливості використання копінг-стратегій та внутрішньої мотивації у держслужбовців. – C. 216-222.
 11. Яворська Т. П. Якість життя пацієнтів із цереброваскулярною патологією на різних етапах розвитку хвороби. – C. 223-228.
 12. Tabachnikov S. I., Pinchuk I. Ya., Kharchenko Ye. M., Osukhovska O. S., Tabachnikov О. Yu., Mazbits V. B., Chepurna A. M., Salden V. I., Tovalovych T. V., Mykhalchuk N. O. Psychological, clinical and instrumental-laboratory methods for the diagnosis of the usage of psychoactive substances by somatic patients in the practice of family medicine. – C. 229-234.
 13. Гапонов К. Д. Напруженість аддиктивного статусу в осіб із алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу. – C. 235-244.
 14. Олійник О. П. Клініко-соціальні характеристики учасників бойових дій, які скоїли суспільно небезпечні діяння. – C. 245-248.
 15. Пахмурна В. С., Григор’єва Н. О. Проблема особистісних розладів у місцях позбавлення волі. – C. 249-256.

Останні новини

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 25-29.09.2023

25-29 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 12-13.09.2023

12-13 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 26-30.06.2023

26-30 червня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Ми тісно співпрацюємо