Меню

Відділ психічних розладів дітей та підлітків

Відділ дитячої, підліткової психіатрії та медико-соціальної реабілітації було створено у 1994 р. За роки існування Інституту неодноразово змінювалася назва відділу, він реорганізовувався у відділення, сектор у складі відділу соціальних проблем терапії психічних розладів.

У 2014 році було створено відділ психічних розладів дітей та підлітків.

Основні завдання відділу:

 • Проведення наукових досліджень з питань дитячої та підліткової психіатрії, медико-соціальних проблем дітей та підлітків з особливими потребами внаслідок розладів психіки та поведінки, психофармакотерапії, планування та координування наукових досліджень у цих галузях.
 • Наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів дітей та підлітків.
 • Вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.
 • Наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту психічного хворих дітей та підлітків.
 • Наукова розробка питань епідеміології, етіології, патогенезу та соціальних наслідків психічних захворювань дітей та підлітків.
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук.
 • Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я, на яких розташовані клінічні бази відділу.
 • Надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям та особам підліткового віку, участь в проведенні психолого – медико-педагогічних, судово-психіатричних експертиз.
 • Організація та участь у роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії та психофармакотерапії.
 • Організація та здійснення учбово-педагогічної діяльності по підвищенню кваліфікації психіатрів дитячих у галузі медико-соціальних проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.
 • Створення інформаційних банків даних за напрямками діяльності інституту: нормативно-правової, управлінської, медико-статистичної, науково-медичної, медико-економічної, епідеміологічної інформації тощо, та забезпечення своєчасного її поновлення.

Плани та звіти відділу

Рік Плани роботи Календарно-тематичні плани Організаційні звіти
2023 План роботи відділу на 2023 рік Календарно-тематичний план на 2023 рік
2022 Звіт за 2022 рік
2021     Звіт за 2021 рік
2020     Звіт за 2020 рік

Науковий потенціал відділу:

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Посада, контакти
1. Марценковський Ігор Анатолійович Кандидат медичних наук Старший науковий співробітник Завідувач відділу

Email: igor.martsenkovsky@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

2. Марценковська Інна Іванівна Кандидат медичних наук Провідний науковий співробітник

Email: inna.martsenkovska@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

3. Ващенко Олеся Сергіївна Старший науковий співробітник

Email: child.psychiatry@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

Контакти:

Марценковський Ігор Анатолійович – завідувач відділу, Email: child.psychiatry@cmhmda.org.ua

Основні наукові публікації:

Монографії:

 • Марценковський І.А. Депресії у дитячому та підлітковому віці [глава колективної монографії] Нециркулярні депресії: монографія / О.К. Напреєнко, К.М. Логановський, О.Г. Сиропятов; За ред. проф. О.К. Напреєнка. – К.:Софія –А, 2013. – 624 с.  – С.565 – 599
 • Martsenkovsky Igor, Butenko Lily. Probleme der psychiscen Adaption der Kinder von Remigranten in die Ukraine // Kinder zwischen den Kulturen: Migration, Integration und seelische Gesundheit[Kapitel der Sammelmonographie] / Herausgegeben von Reiner Frank. – München: Hans Marseile Verlag GmbH, 2009. – P. 115 – 124.
 • Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Nonconventional methods of treatment in narcology: The methodical  guidelines for psychiatrists-experts in narcology [chapitre de la monographie collective] / Under the editorship of A.G.Seleznev. − Moscow: Medical news agency of National fund on struggle against an alcoholism, 1998. − 208 p.
 • Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Technologies non-medicamenteuses dans la narcologie. − Zone Franche de Zarzis, Tunisie: l’Academie des Sciences de l’Afrique du Nord, 1998. − 168 S.
 • Чуприков А.П., Марценковский И.А. Алкоголизм и латеральная уязвимость мозга. − Киев: Акмис, 1995.− 168 с.

Методичні посібники:

 • Депрессии: Практикум врача / Под ред. И.А. Марценковского. –  К:ООО Доктор – Медиа – Групп, 2017. – 108 с.
 • Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред.главного внештатного специалиста  МЗ Украины по специальности «детская психиатрия» И.А. Марценковского // НейроNews . – 2016. – 236 c.
 • Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А. Марценковского // НейроNews. – 2014. – 280 c.
 • Лекции по психиатрии для врачей общей практики и семейных врачей / Под ред. И.А. Марценковского// Справочник врача: Психиатр. – К.:ООО Библиотека «Здоровье Украины», 2013. – 516 с.
 • Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей./  Под ред. С. Табачникова и В. Фримонт // Нейро News – 2012. – 346 с.
 • Kazakova S.E., Linyov O.M., Martsenkovsky I.A. Psychiatry: Manual edited by prof S.E.Kazakova. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2010. – 226 с.
 • Чуприков А.П., Марценковский И.А., Линев А.Н. Латеральная терапия. − Киев: Здоровье, 1994 − 176 с.

Статті:

Останні новини

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 25-29.09.2023

25-29 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 12-13.09.2023

12-13 вересня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 26-30.06.2023

26-30 червня 2023 року ДУ “Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України” планує проведення низки семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня […]

Ми тісно співпрацюємо