Меню

Відділ наукових досліджень психічних розладів дітей та підлітків

Відділ наукових досліджень психічних розладів дітей та підлітків

Відділ дитячої, підліткової психіатрії та медико-соціальної реабілітації було створено у 1994 р. За роки існування Інституту неодноразово змінювалася назва відділу, він реорганізовувався у відділення, сектор у складі відділу соціальних проблем терапії психічних розладів.

У 2014 році було створено відділ психічних розладів дітей та підлітків.

У 2023 році відділ отримав свою поточну назву відповідно до структури, затвердженої Міністром охорони здоров’я України 29 вересня 2023 року.

Основні завдання відділу:

 • Проведення наукових досліджень з питань дитячої та підліткової психіатрії, медико-соціальних проблем дітей та підлітків з особливими потребами внаслідок розладів психіки та поведінки, психофармакотерапії, планування та координування наукових досліджень у цих галузях.
 • Наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів дітей та підлітків.
 • Вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.
 • Наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту психічного хворих дітей та підлітків.
 • Наукова розробка питань епідеміології, етіології, патогенезу та соціальних наслідків психічних захворювань дітей та підлітків.
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук.
 • Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я, на яких розташовані клінічні бази відділу.
 • Надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям та особам підліткового віку, участь в проведенні психолого – медико-педагогічних, судово-психіатричних експертиз.
 • Організація та участь у роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії та психофармакотерапії.
 • Організація та здійснення учбово-педагогічної діяльності по підвищенню кваліфікації психіатрів дитячих у галузі медико-соціальних проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.
 • Створення інформаційних банків даних за напрямками діяльності інституту: нормативно-правової, управлінської, медико-статистичної, науково-медичної, медико-економічної, епідеміологічної інформації тощо, та забезпечення своєчасного її поновлення.

Плани та звіти відділу

Рік Плани роботи Календарно-тематичні плани Організаційні звіти
2023 План роботи відділу на 2023 рік Календарно-тематичний план на 2023 рік
2022 Звіт за 2022 рік
2021     Звіт за 2021 рік
2020     Звіт за 2020 рік

Науковий потенціал відділу:

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Посада, контакти
1. Марценковський Ігор Анатолійович Кандидат медичних наук Старший науковий співробітник Завідувач відділу

Email: igor.martsenkovsky@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

2. Марценковська Інна Іванівна Кандидат медичних наук Провідний науковий співробітник

Email: inna.martsenkovska@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

3. Ващенко Олеся Сергіївна Старший науковий співробітник

Email:child.psychiatry@cmhmda.org.ua

Тел.: +38(044)503-87-23

Контакти:

Марценковський Ігор Анатолійович – завідувач відділу, Email: child.psychiatry@cmhmda.org.ua

Основні наукові публікації:

Монографії:

 • Марценковський І.А. Депресії у дитячому та підлітковому віці [глава колективної монографії] Нециркулярні депресії: монографія / О.К. Напреєнко, К.М. Логановський, О.Г. Сиропятов; За ред. проф. О.К. Напреєнка. – К.:Софія –А, 2013. – 624 с.  – С.565 – 599
 • Martsenkovsky Igor, Butenko Lily. Probleme der psychiscen Adaption der Kinder von Remigranten in die Ukraine // Kinder zwischen den Kulturen: Migration, Integration und seelische Gesundheit[Kapitel der Sammelmonographie] / Herausgegeben von Reiner Frank. – München: Hans Marseile Verlag GmbH, 2009. – P. 115 – 124.
 • Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Nonconventional methods of treatment in narcology: The methodical  guidelines for psychiatrists-experts in narcology [chapitre de la monographie collective] / Under the editorship of A.G.Seleznev. − Moscow: Medical news agency of National fund on struggle against an alcoholism, 1998. − 208 p.
 • Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Technologies non-medicamenteuses dans la narcologie. − Zone Franche de Zarzis, Tunisie: l’Academie des Sciences de l’Afrique du Nord, 1998. − 168 S.
 • Чуприков А.П., Марценковский И.А. Алкоголизм и латеральная уязвимость мозга. − Киев: Акмис, 1995.− 168 с.

Методичні посібники:

 • Депрессии: Практикум врача / Под ред. И.А. Марценковского. –  К:ООО Доктор – Медиа – Групп, 2017. – 108 с.
 • Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред.главного внештатного специалиста  МЗ Украины по специальности «детская психиатрия» И.А. Марценковского // НейроNews . – 2016. – 236 c.
 • Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А. Марценковского // НейроNews. – 2014. – 280 c.
 • Лекции по психиатрии для врачей общей практики и семейных врачей / Под ред. И.А. Марценковского// Справочник врача: Психиатр. – К.:ООО Библиотека «Здоровье Украины», 2013. – 516 с.
 • Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей./  Под ред. С. Табачникова и В. Фримонт // Нейро News – 2012. – 346 с.
 • Kazakova S.E., Linyov O.M., Martsenkovsky I.A. Psychiatry: Manual edited by prof S.E.Kazakova. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2010. – 226 с.
 • Чуприков А.П., Марценковский И.А., Линев А.Н. Латеральная терапия. − Киев: Здоровье, 1994 − 176 с.

Статті:

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо