Меню

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії |

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії було створено у 2002 році.

З часу заснування відділ очолювали: д.мед.н., проф. Чабан О.С., д.мед.н. проф. Хаустова О.О., д.мед.н., доц. Абдряхімова Ц.Б. (в.о. завідувача).

Основні напрямки роботи відділу:

 • наукове обґрунтування та розробка критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціо-реабілітаційної допомоги хворим із психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;
 • вдосконалення організаційних форм психологічної та психотерапевтичної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;
 • розробка та втілення високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психосоматичних захворювань та пограничних психічних розладів;
 • розробка методичних підходів до надання профілактичної допомоги хворим із пограничними психічними розладами у практиці лікарів загальної практики-сімейної медицини;
 • проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії психосоматичних захворювань і пограничних психічних розладів;
 • участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів і докторів наук;
 • надання експертної, консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я;
 • надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами.

Науковий потенціал відділу:

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Посада, контакти
1. Сиропятов Олег Геннадійович Доктор медичних наук Професор Завідувач відділу

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

2. Древіцька Оксана Остапівна Доктор медичних наук Доцент Провідний науковий співробітник

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

3. Здорик Ірина Федорівна Кандидат медичних наук Провідний науковий співробітник

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

Контакти:

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Основні наукові публікації:

Підручники

 • Чабан О. С., Ящук В. Т., Несторович Я. М. Психічне здоров’я. Підручник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.
 • Чабан О. С., Вітенко І. С., Білоус С. В., Несторович Я. М., Ящук В. Т., Венгер О. П. “Основи загальної та медичної психології” за ред. Вітенко І. С., Чабана О. С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 435 с.

Методичні посібники

 • Чабан О., Левада О., Хаустова Е. «Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной памяти». – К., 2013. – 88 с.
 • Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Жабенко Н., Олейник А. Тревога: история сверхбеспокойных людей. – К., Изд. “Эд-Ворлд Трейд”, 2013. – 129 с.
 • Чабан О.С., Хаустова О.О., Несторович Я.М. Невідкладна терапія в психіатрії та наркології / Бібліотека практикуючого лікаря.- Київ: Медкнига, 2010. – 132 с.
 • Чабан О.С., Гуменюк М.М., Вербенко В.А. Нейропсихологія. Навчальний посібник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.
 • Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога при психічних розладах і наркоманіях / Бібліотека практикуючого лікаря.- К., 2006, 103с.
 • Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування) / Бібліотека практикуючого лікаря.-Київ: ТОВ “ДСГ Лтд”, 2004.- 96 с.
 • Чабан О.С., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т. Загальна та медична психологія. Навчальні таблиці.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2003.
 • Чабан О.С., Вітенко І.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих : Навчальний посібник.- За ред. Вітенко І.С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 186 с.

Методичні рекомендації

 • Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання [Текст] : науково-популярний посібник / І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. О. Древіцька, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська, А. Г. Шевцов, О. В. Колодєжний [та ін.] ; за ред. д-ра мед. н. с.н.с. І. Я. Пінчук та д-ра мед. н. проф. С. І. Табачнікова. – К. : ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. – 60 с.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Орлова Н. М. Діагностика, структурно-нозологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії. Методичні рекомендації. – Київ, 2011. – 18 с.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Жабенко О. О. Діагностика ті лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 40 с.
 • Чабан О. С., Газолишин В. А. Організація допомоги суіцидантам. Програма проведення соціально-психологічних тренінгових занять з метою привенції суіцидальних спроб. Методична розробка. Тернопіль, Укрмедкнига, 2003, 44 с.

Винаходи та патенти

 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Лазебник І. В. Спосіб діагностики тривожних розладів у пацієнтів Патент № 59068 Україна, МКП (2011.01) А61В 5/00. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. – № 2010U04106; заявл. 08.04.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О. Спосіб корекції метаболічного синдрому Х. Патент № 24084 Україна, МКП (2006) А61М 21/00 А61В 5/16. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. – № 2006U08832; заявл. 07.08.2006; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9.

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо