Меню

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії |

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії було створено у 2002 році.

З часу заснування відділ очолювали: д.мед.н., проф. Чабан О.С., д.мед.н. проф. Хаустова О.О., д.мед.н., доц. Абдряхімова Ц.Б. (в.о. завідувача).

Основні напрямки роботи відділу:

 • наукове обґрунтування та розробка критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціо-реабілітаційної допомоги хворим із психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;
 • вдосконалення організаційних форм психологічної та психотерапевтичної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;
 • розробка та втілення високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психосоматичних захворювань та пограничних психічних розладів;
 • розробка методичних підходів до надання профілактичної допомоги хворим із пограничними психічними розладами у практиці лікарів загальної практики-сімейної медицини;
 • проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії психосоматичних захворювань і пограничних психічних розладів;
 • участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів і докторів наук;
 • надання експертної, консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я;
 • надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами.

Науковий потенціал відділу:

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Посада, контакти
1. Сиропятов Олег Геннадійович Доктор медичних наук Професор Завідувач відділу

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

2. Древіцька Оксана Остапівна Доктор медичних наук Доцент Провідний науковий співробітник

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

3. Здорик Ірина Федорівна Кандидат медичних наук Провідний науковий співробітник

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Тел.: +38 (044)468-32-15

Контакти:

Email: psychosomatic@cmhmda.org.ua

Основні наукові публікації:

Підручники

 • Чабан О. С., Ящук В. Т., Несторович Я. М. Психічне здоров’я. Підручник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.
 • Чабан О. С., Вітенко І. С., Білоус С. В., Несторович Я. М., Ящук В. Т., Венгер О. П. “Основи загальної та медичної психології” за ред. Вітенко І. С., Чабана О. С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 435 с.

Методичні посібники

 • Чабан О., Левада О., Хаустова Е. «Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной памяти». – К., 2013. – 88 с.
 • Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Жабенко Н., Олейник А. Тревога: история сверхбеспокойных людей. – К., Изд. “Эд-Ворлд Трейд”, 2013. – 129 с.
 • Чабан О.С., Хаустова О.О., Несторович Я.М. Невідкладна терапія в психіатрії та наркології / Бібліотека практикуючого лікаря.- Київ: Медкнига, 2010. – 132 с.
 • Чабан О.С., Гуменюк М.М., Вербенко В.А. Нейропсихологія. Навчальний посібник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.
 • Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога при психічних розладах і наркоманіях / Бібліотека практикуючого лікаря.- К., 2006, 103с.
 • Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування) / Бібліотека практикуючого лікаря.-Київ: ТОВ “ДСГ Лтд”, 2004.- 96 с.
 • Чабан О.С., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т. Загальна та медична психологія. Навчальні таблиці.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2003.
 • Чабан О.С., Вітенко І.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих : Навчальний посібник.- За ред. Вітенко І.С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 186 с.

Методичні рекомендації

 • Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання [Текст] : науково-популярний посібник / І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. О. Древіцька, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська, А. Г. Шевцов, О. В. Колодєжний [та ін.] ; за ред. д-ра мед. н. с.н.с. І. Я. Пінчук та д-ра мед. н. проф. С. І. Табачнікова. – К. : ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. – 60 с.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Орлова Н. М. Діагностика, структурно-нозологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії. Методичні рекомендації. – Київ, 2011. – 18 с.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Жабенко О. О. Діагностика ті лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 40 с.
 • Чабан О. С., Газолишин В. А. Організація допомоги суіцидантам. Програма проведення соціально-психологічних тренінгових занять з метою привенції суіцидальних спроб. Методична розробка. Тернопіль, Укрмедкнига, 2003, 44 с.

Винаходи та патенти

 • Чабан О. С., Хаустова О. О., Лазебник І. В. Спосіб діагностики тривожних розладів у пацієнтів Патент № 59068 Україна, МКП (2011.01) А61В 5/00. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. – № 2010U04106; заявл. 08.04.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.
 • Чабан О. С., Хаустова О. О. Спосіб корекції метаболічного синдрому Х. Патент № 24084 Україна, МКП (2006) А61М 21/00 А61В 5/16. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. – № 2006U08832; заявл. 07.08.2006; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9.

Останні новини

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Проведено круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру»

Інститутом разом з Департаментом національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини організовано круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру». Національний превентивний механізм (НПМ) здійснює систематичні моніторингові відвідування місць несвободи, до яких належать заклади з надання психіатричної допомоги, зокрема спеціальні заклади, в яких застосовують примусові заходи медичного […]

Навчання медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я оцінювати, вести та надавати подальший супровід особам з поширеними психічними розладами

Інститут у 2023-2024 роках взяв участь в реалізації Програми дій ВООЗ з усунення прогалин у сфері охорони психічного здоров’я (MhGAP). Мета реалізації програми в України – усунути прогалини в наданні психіатричної допомоги населенню, підвищити рівень знань медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я щодо оцінки, ведення та подальшого супроводу поширених психічних розладів у пацієнтів. Станом на […]

Ми тісно співпрацюємо