Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №1 (76)’ 2014 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №1 (76)’ 2014 Статті

 1. Дорогі друзі, колеги, читачі!. – C. 4.
 2. Інформація про організацію української філії Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії імені В. П. Сербського. – C. 5.
 3. Ворен Роберт Ван Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 1). – C. 6-8.
 4. Михайлов Б. В. Пропозиції по функціонуванню психотерапевтичної і медико-психологічної служби в умовах реформування галузі охорони здоров`я. – C. 8-11.
 5. Камінська А. О. Роль копінг-стратегій у формуванні професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю. – C. 11-14.
 6. Шум С. С., Пінчук І. Я., Суховій О. О., Рассказова І. А. Застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру у 2013 році (статистичний аналіз). – C. 15-24.
 7. Шум С. С., Пінчук І. Я., Суховій О. О. Модель реформування системи примусових заходів медичного характеру на прикладі Федеративної Республіки Німеччина. – C. 24-27.
 8. Літвінов О. О. Віковий поліморфізм при первазивних порушеннях розвитку. – C. 28-35.
 9. Хаустова О. О., Прохорова О. В. Медико-соціальні аспекти депресивних розладів у людей похилого віку. – C. 35-39.
 10. Пшук Є. Я. Дослідження структури просоціальних мереж у хворих на шизофренію. – C. 40-42.
 11. Гришина О. В., Хаустова О. О. Оцінка суїцидального ризику у жінок, які займаються проституцією. – C. 43-46.
 12. Соловьева М. А. Невротические и связанные со стрессом расстройства у служащих банков. – C. 46-47.
 13. Чайка А. В. Лікування мистецтвом в реабілітаційній роботі з пацієнтами, які мають вади психічного здоров’я. – C. 47-51.
 14. Юрьева Н. М. Порівняльний аналіз соціального і родинного функціонування та якості життя жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію. – C. 52-58.
 15. Казаков В. Е. К вопросу о некоторых рубрификациях психических расстройств в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы. – C. 59-61.
 16. Клебан К. І. Скринінгове дослідження порушень сну у пацієнтів з метаболічним синдромом Х. – C. 62-64.
 17. Романів О. П. Аналіз структури психопатологічної симптоматики осіб з перенесеним інфарктом міокарда та суїцидантів. – C. 65-68.
 18. Хаустова Е. А., Вербенко В. А. Клинические проявления злокачественного нейролептического синдрома. – C. 68-73.
 19. Пшук Н. Г., Стукан Л. В., Пшук Є. Я. Проблема функціонування сімей, у яких виховуються діти з аутичними розладами. – C. 74-76.
 20. Марценковський І. А. Діагностика та терапія епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму. – C. 77-81.
 21. Дубовик К. В. Розлади спектра аутизму та диспраксичні порушення у дитячому віці. – C. 81-83.
 22. Харченко Е. Н., Чернышев О. В. Клинико-патогенетическая коморбидность соматоформных расстройств и зависимого поведения в подростковом возрасте. – C. 83-88.
 23. Кушнір А. М. Клініко-психопатологічна характеристика хворих на шизофренію з продуктивно- психотичним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь. – C. 89-93.
 24. Козерацька О. А. Психіатричні аспекти оцінки та лікування осіб, якi вчинили сексуальні злочини. – C. 93-99.
 25. Трачук Л. Є., Сахно С. Г., Береза Н. В. Психокорекційна програма підвищення комплаєнсу при проведенні антигіпертензивної терапії: розробка та визначення ефективності. – C. 100-103.
 26. Abdryahimova Ts. Types of strategies for coping with traumatic genesis by patients with partial loss of visual perception in the context of nonpsychotic mental disorders. – C. 103-106.
 27. Пшук Н. Г., Коваленко М. В., Коваленко І. В. Щодо проблеми формування копінг-стратегій у студентів з перфекціонізмом у медичних вищих навчальних закладах. – C. 107-109.
 28. Герасименко Л. О. Сучасний підхід та особливості проведення когнітивно-поведінкової психотерапії при тривожно-депресивних розладах у жінок із соматичною патологією. – C. 109-112.
 29. Маляров С. А. Проблема двойного диагноза депрессии и алкоголизма. – C. 113-120.
 30. Васильєва Н. Ю. Вплив алкоголю та інших психоактивних речовин на формування агресивної поведінки у жінок. – C. 120-124.
 31. Тези. – C. 125-141.
 32. Дайджест. – C. 142-144.

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо