Меню

Види судово-психологічних експертиз

Види судово-психологічних експертиз

Експерти Інституту судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України проводять зазначені нижче види судово-психологічних експертиз. Перерахований перелік завдань (питань) судово-психологічної експертизи є орієнтовним. Окреслені питання не є обов’язковими у тому обсязі, який наведений.

Види судово-психологічних експертиз

Питання (завдання), які вирішуються судовими експертами-психологами

Судово-психологічна експертиза підозрюваних / обвинувачених у нанесенні тілесних ушкоджень/заподіяння смерті потерпілому стосовно вивчення емоційного стану (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 115-119, 121, 122, 124, 128 КК України)
 • Чи знаходився ПІБ на період вчинення протиправних дій у вираженому емоційному стані, що вплинув на його поведінку? Якщо так, то які особливості даного емоційного стану? Чи може такий емоційний стан розглядатись як психологічна підстава сильного душевного хвилювання?
Судово-психологічна експертиза відносно підозрюваного / обвинуваченого, який вчинив злочин у складі групи
 • Який рольовий статус має особа ПІБ в злочинній групі, виходячи з її психологічних особливостей?
Судово-психологічна експертиза стосовно осіб, які є потерпілими у кримінальному провадженні
 • Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для особи ПІБ?
 • Чи має ПІБ зміни в психоемоційному стані, соціальному функціонуванні, якості життя внаслідок скоєного правопорушення?
Посмертна судово-психологічна експертиза потерпілих у кримінальному провадженні за фактом смерті (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 115, 120 КК України)
 • Чи знаходилася особа ПІБ перед настанням смерті у такому психоемоційному стані, який міг призвести до наміру піти з життя? Чим був обумовлений даний стан?
Судово-психологічна експертиза відносно неповнолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 152, 153, 155, 156 КК України)
 • Чи могла неповнолітня особа ПІБ, виходячи з її вікових та психологічних особливостей, правильно розуміти значення скоєних щодо неї дій та чи могла чинити їм психологічний опір?
Судово-психологічна експертиза відносно малолітніх осіб (дослідження здатності надавати свідчення)
 • Чи здатна особа ПІБ, з урахуванням вікових особливостей, правильно сприймати обставини, що мають значення для провадження, та чи може надавати щодо них відповідні свідчення? (NB: оцінка правдивості показань не входить до компетенції експертів!)
Судово-психологічна експертиза неповнолітніх осіб, які вчинили протиправні дії
 • Чи відповідає психологічний розвиток неповнолітнього ПІБ його віку?
 • Чи має неповнолітня особа ПІБ відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічної хвороби? Якщо так, то в чому це проявляється?
Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису проведення слідчої дії, проведеної за участю особи
 • Які психологічні особливості має процес комунікативної діяльності особи ПІБ під час відтворення обставин події?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозапису ознаки здійснення на особу ПІБ психологічного впливу з боку осіб, що брали участь у слідчій дії?
Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису проведення слідчої дії за участю малолітньої особи
 • Які психологічні та вікові особливості ПІБ мають домінуючий характер, і чи могли вони суттєво вплинути на його комунікативну поведінку (спілкування) під час проведення (дата) за його участю слідчої дії (вказати слідчу дію) із застосуванням відеозйомки?
Судово-психологічна експертиза в справах по відшкодуванню моральної шкоди, завданої правопорушенням
 • Чи має особа ПІБ зміни в психоемоційному стані, соціальному функціонуванні, якості життя внаслідок конкретної ситуації (зазначити обставини правопорушення чи ситуацію)?
 • Чи є ситуація, що досліджується у справі, психотравмуючою для ПІБ та чи спричинено особі ПІБ страждання (моральна шкода)? Якщо так, то який орієнтовний еквівалент становить їх компенсація?
Судово-психологічна експертиза в справах про визначення місця проживання дитини
 • Які психологічні особливості має дитина ПІБ?
 • Яким чином сімейна ситуація, психологічні особливості ПІБ  батьків (або одного з батьків вказати), особливості їх стилю виховної поведінки впливають на емоційний стан та відчуття благополуччя дитини ПІБ?
 • Як впливають особливості виховної поведінки батька (або матері) ПІБ  на психологічний розвиток та психоемоційний стан дитини?
 • Який характер дитячо-батьківських відносин ПІБ до батька/матері?
 • Чи  спостерігається вплив з боку дорослих на оцінку дитиною ПІБ сімейної ситуації?
Судово-психологічна експертиза в справах про визнання вчиненого правочину недійсним
 • В якому психоемоційному стані перебувала особа ПІБ на період укладання правочину? Як даний стан вплинув на її поведінку в період укладання правочину?
 • Чи була здатна особа ПІБ прогнозувати наслідки своїх дій та реалізовувати свої дії під час укладання правочину?

На вирішення судових експертів-психологів незалежно від виду провадження та процесуального статусу підекспертного, можуть бути поставлені наступні питання:

 • Які психологічні особливості має ПІБ? Яким чином психологічні особливості ПІБ вплинули на його поведінку в досліджуваний період (зазначити ситуацію, період, який має юридичне значення)?
 • Яким чином психологічні та вікові особливості неповнолітнього ПІБ вплинули на його поведінку в досліджуваний період (зазначити ситуацію, вказати період, який має юридичне значення?

Тематичні розділи:

Питання (завдання), що вирішуються судово-психіатричними експертами

Останні новини

Cемінар БПР на тему патологічної схильності до азартних ігор, її діагностики та лікування 25.07.2024

25 липня 2024 року у рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР на тему Патологічна схильність до азартних ігор, діагностика та лікування 25.07.2024 для лікарів таких спеціальностей, як дитяча психіатрія, медична психологія, психіатрія, наркологія, психотерапія, судово-психіатрична експертиза, загальна практика – сімейна медицина, клінічна психологія. Навчання проходитиме онлайн на платформі Zoom. Лектори: […]

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 03-04.07.2024

03-04 липня 2024 року у рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР на тему «Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників» для лікарів усіх спеціальностей та медичних працівників із середньо-спеціальною медичною освітою. Навчання проходитиме онлайн на платформі Zoom. Лектор – Оксана Олійник, доктор медичних наук, заступник Генерального директора з […]

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Ми тісно співпрацюємо