Меню

Види судово-психологічних експертиз

Види судово-психологічних експертиз

Експерти Інституту судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України проводять зазначені нижче види судово-психологічних експертиз. Перерахований перелік завдань (питань) судово-психологічної експертизи є орієнтовним. Окреслені питання не є обов’язковими у тому обсязі, який наведений.

Види судово-психологічних експертиз

Питання (завдання), які вирішуються судовими експертами-психологами

Судово-психологічна експертиза підозрюваних / обвинувачених у нанесенні тілесних ушкоджень/заподіяння смерті потерпілому стосовно вивчення емоційного стану (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 115-119, 121, 122, 124, 128 КК України)
 • Чи знаходився ПІБ на період вчинення протиправних дій у вираженому емоційному стані, що вплинув на його поведінку? Якщо так, то які особливості даного емоційного стану? Чи може такий емоційний стан розглядатись як психологічна підстава сильного душевного хвилювання?
Судово-психологічна експертиза відносно підозрюваного / обвинуваченого, який вчинив злочин у складі групи
 • Який рольовий статус має особа ПІБ в злочинній групі, виходячи з її психологічних особливостей?
Судово-психологічна експертиза стосовно осіб, які є потерпілими у кримінальному провадженні
 • Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для особи ПІБ?
 • Чи має ПІБ зміни в психоемоційному стані, соціальному функціонуванні, якості життя внаслідок скоєного правопорушення?
Посмертна судово-психологічна експертиза потерпілих у кримінальному провадженні за фактом смерті (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 115, 120 КК України)
 • Чи знаходилася особа ПІБ перед настанням смерті у такому психоемоційному стані, який міг призвести до наміру піти з життя? Чим був обумовлений даний стан?
Судово-психологічна експертиза відносно неповнолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (наприклад суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 152, 153, 155, 156 КК України)
 • Чи могла неповнолітня особа ПІБ, виходячи з її вікових та психологічних особливостей, правильно розуміти значення скоєних щодо неї дій та чи могла чинити їм психологічний опір?
Судово-психологічна експертиза відносно малолітніх осіб (дослідження здатності надавати свідчення)
 • Чи здатна особа ПІБ, з урахуванням вікових особливостей, правильно сприймати обставини, що мають значення для провадження, та чи може надавати щодо них відповідні свідчення? (NB: оцінка правдивості показань не входить до компетенції експертів!)
Судово-психологічна експертиза неповнолітніх осіб, які вчинили протиправні дії
 • Чи відповідає психологічний розвиток неповнолітнього ПІБ його віку?
 • Чи має неповнолітня особа ПІБ відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічної хвороби? Якщо так, то в чому це проявляється?
Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису проведення слідчої дії, проведеної за участю особи
 • Які психологічні особливості має процес комунікативної діяльності особи ПІБ під час відтворення обставин події?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозапису ознаки здійснення на особу ПІБ психологічного впливу з боку осіб, що брали участь у слідчій дії?
Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису проведення слідчої дії за участю малолітньої особи
 • Які психологічні та вікові особливості ПІБ мають домінуючий характер, і чи могли вони суттєво вплинути на його комунікативну поведінку (спілкування) під час проведення (дата) за його участю слідчої дії (вказати слідчу дію) із застосуванням відеозйомки?
Судово-психологічна експертиза в справах по відшкодуванню моральної шкоди, завданої правопорушенням
 • Чи має особа ПІБ зміни в психоемоційному стані, соціальному функціонуванні, якості життя внаслідок конкретної ситуації (зазначити обставини правопорушення чи ситуацію)?
 • Чи є ситуація, що досліджується у справі, психотравмуючою для ПІБ та чи спричинено особі ПІБ страждання (моральна шкода)? Якщо так, то який орієнтовний еквівалент становить їх компенсація?
Судово-психологічна експертиза в справах про визначення місця проживання дитини
 • Які психологічні особливості має дитина ПІБ?
 • Яким чином сімейна ситуація, психологічні особливості ПІБ  батьків (або одного з батьків вказати), особливості їх стилю виховної поведінки впливають на емоційний стан та відчуття благополуччя дитини ПІБ?
 • Як впливають особливості виховної поведінки батька (або матері) ПІБ  на психологічний розвиток та психоемоційний стан дитини?
 • Який характер дитячо-батьківських відносин ПІБ до батька/матері?
 • Чи  спостерігається вплив з боку дорослих на оцінку дитиною ПІБ сімейної ситуації?
Судово-психологічна експертиза в справах про визнання вчиненого правочину недійсним
 • В якому психоемоційному стані перебувала особа ПІБ на період укладання правочину? Як даний стан вплинув на її поведінку в період укладання правочину?
 • Чи була здатна особа ПІБ прогнозувати наслідки своїх дій та реалізовувати свої дії під час укладання правочину?

На вирішення судових експертів-психологів незалежно від виду провадження та процесуального статусу підекспертного, можуть бути поставлені наступні питання:

 • Які психологічні особливості має ПІБ? Яким чином психологічні особливості ПІБ вплинули на його поведінку в досліджуваний період (зазначити ситуацію, період, який має юридичне значення)?
 • Яким чином психологічні та вікові особливості неповнолітнього ПІБ вплинули на його поведінку в досліджуваний період (зазначити ситуацію, вказати період, який має юридичне значення?

Тематичні розділи:

Питання (завдання), що вирішуються судово-психіатричними експертами

Останні новини

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 27-31.05.2024

З 27 до 31 травня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить серію семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Досвідчені лектори докладно розглянуть наступні теми: порядок і сучасні методи проведення психіатричних оглядів правила заповнення первинної облікової документації; встановлення психіатричних протипоказань до певних видів діяльності, професій, служб; вирішення конфліктних ситуацій при […]

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 26-27.03.2024

20 балів БПР: у березні відбудеться дводенний семінар на тему: «Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників» У рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР для лікарів усіх спеціальностей та медичних працівників із середньо-спеціальною медичною освітою. Державна установа «ІСП МОЗ України» оголошує набір на онлайн-навчання «Передзмінні та передрейсові […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 06-07.03.2024

06-07 березня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Слухачі ознайомляться з такими питаннями: порядок виявлення у водіїв стану сп’яніння; вимоги до закладів […]

Ми тісно співпрацюємо