Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №2 (77)’ 2014 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №2 (77)’ 2014 Статті

 1. Шановні колеги!.
 2. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України. “Актуальні питання соціальної і судової психіатрії XXI століття”, яка відбудеться 25–26 вересня 2014 року в м. Київ.
 3. Пріб Г. А. Основи забезпечення медико-соціальної реабілітації хворих, які страждають від психічного розладу. – C. 6-10.
 4. Осуховська О. С., Степанова Н. М. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров’я в Україні. – C. 11-15.
 5. Шум С. C. Законодавче регулювання примусових заходів медичного характеру: проблеми та шляхи вирішення. – C. 16-21.
 6. Хаустова О. О., Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. Опитувальник Patient Health Questionnaire (PHQ) як стандартизована методика виявлення психопатологічних порушень у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги. – C. 22-26.
 7. Ревунец А. В. Иcследование качества жизни женщин с бесплодием. – C. 26-28.
 8. Пшук Є. Я., Пшук Н. Г. Взаємозв’язок рівня соціального інтелекту та типу ставлення до підтримувальної терапії референтних родичів пацієнтів із шизофренією. – C. 28-31.
 9. Хаустова О. О., Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. Діагностика афективних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями. – C. 32-35.
 10. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Старение организма и полиморбидность. – C. 36-43.
 11. Юр’єва Н. М. Наукове обґрунтування підходів до гендерноспецифічної терапії й психосоціальної реабілітації жінок, хворих на параноїдну шизофренію. – C. 44-48.
 12. Осокина О. И. Смысл опыта перенесенного психоза и связанная с ним стрессогенность ситуации: экзистенциальная парадигма. – C. 48-53.
 13. Буздиган О. Г. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у чоловіків та жінок, хворих на шизофренію. – C. 54-58.
 14. Ревенок О. А., Марункевич Я. Ю. Сучасні підходи до лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням супутньої соматичної патології. – C. 58-62.
 15. Клебан К. І. Вплив циркадної дисрегуляції на якість життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х. – C. 62-65.
 16. Сапон Д. Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного генезу. – C. 65-69.
 17. Романів О. П. Характеристика біполярного спектра афективності у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда та осіб, що вчинили суїцидальну спробу. – C. 69-72.
 18. Хаустова О. О., Тещенко В. О. Боротьба з деменціями: перспективи та напрями. – C. 72-76.
 19. Пустовойт М. М. Патогенез когнітивних розладів у пацієнтів з інволюційним психозом згідно з даними дослідження подія-пов’язаних викликаних потенціалів. – C. 76-81.
 20. Вербенко Г. М. Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом. – C. 82-85.
 21. Авраменко О. М. Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки. – C. 86-88.
 22. Пінчук І. Я., Дудіна Ж. Г., Степанова Н. М. Міжнародний досвід надання паліативної допомоги хворим на тяжку деменцію. – C. 89-95.
 23. Літвінов О. О. Первазивні порушення розвитку та шизофренія: аспекти диференційної діагностики. – C. 96-99.
 24. Аймедов К. В. Дослідження особистісних характеристик підлітків, схильних до аутоагресивної поведінки. – C. 100-102.
 25. Погорелко О. В. Медико-психологічні засади і специфіка реалізації аутоагресивної поведінки у підлітків. – C. 103-106.
 26. Веньовцева Н. Ю. Особливості біопсихосоціальної сфери підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи як мішені їх медико-психологічного супроводу. – C. 106-109.
 27. Chernyshev O. Clinical pathogenetic comorbidity of somatoform disorders and dependence behaviour in adolescence. – C. 110-113.
 28. Кушнір А. М. Клініко-психопатологічна характеристика хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь. – C. 113-117.
 29. Каніщев А. В., Ревенок О. А., Олійник О. П. Судово-психіатрична експертиза алкогольних психічних розладів у цивільному процесі: дані галузевої статистичної звітності. – C. 118-121.
 30. Шум С. С., Суховій О. О., Поліщук Ю. Б., Інджикулян Г. А. Застосування примусових заходів медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку (станом на 2010–2012 рр.). – C. 122-127.
 31. Галникіна С. О. Психіатричні аспекти дерматологічної практики. – C. 128-131.
 32. Мєрліч С. В. Вплив онкологічної хвороби на якість життя пацієнтів. – C. 131-133.
 33. Онищенко І. В. Дослідження емоційного стану хворих на псоріаз. – C. 133-135.
 34. Камінська А. О. Особливості комунікативної установки у лікарів хірургічного та терапевтичного профілів. – C. 136-139.
 35. Хаустова О. О., Сахно С. Г. Механізми впливу комунікації лікар–пацієнт в забезпеченні психофізіологічного благополуччя пацієнтів з артеріальною гіпертензією. – C. 140-143.
 36. Ворник Б. М., Дмитренко А. А., Харчук Е. В. Особенности симптомокомплекса маскулинности– фемининности у женщин с транссексуализмом и женщин разной сексуальной ориентации. – C. 143-145.
 37. Ворник Б. М., Харчук Е. В., Дмитренко А. А. Патохарактерологические особенности женщин с транссексуализмом. – C. 146-148.
 38. Коваленко М. В. Дослідження рівня перфекціонізму та його динаміки у студентів вищих навчальних медичних закладів у процесі навчання. – C. 149-152.
 39. Ришковська Н. О. Надлишкова вага та образ власного тіла: огляд проблеми. – C. 153-155.
 40. Табачніков C. І., Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. Особливості психокорекційної роботи з особами молодого віку, які вживають психоактивні речовини. – C. 156-159.
 41. Войтенко Ю. А. Школа европейського коледжу нейропсихо- фармакології “Нейропсихофармакологія психічних розладів у дитячому та підлітковому віці” (6–12 квітня, Сан Серволо, Венеціанська лагуна (Італія). – C. 160-163.
 42. Сувало О. Курс лідерства та професійного розвитку для молодих психіатрів у м. Тімішоара (Румунія). – C. 164.
 43. Чайка А. В. Тренінговий курс для соціальних працівників і психологів “Out of the Box”. – C. 164-165.
 44. Табачников С. И., Соловьева М. А. Исследование возможности развития аддиктивных расстройств у служащих фининсово-кредитных учреждений. – C. 165.
 45. Дайджест. – C. 166-168

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо