Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 21, №1 (80)’ 2015 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 21, №1 (80)’ 2015 Статті

 1. Пінчук І. Шановні колеги!.
 2. Хаустова О. О., Трачук Л. Є. Посттравматичний стресовий розлад: історичний аспект. – C. 6-11.
 3. Козерацька О. А. Дослідження та аналіз наукових розробок в оцінці особистості потерпілих внаслідок сексуального насильства. – C. 12-16.
 4. Витяг з методичних рекомендацій “Лікування хворих на деменцію” (2006). – C. 17-22.
 5. Пріб Г. А. Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами. – C. 23-26.
 6. Пінчук І. Я., Румянцева С. С., Синіцька Т. В., Гавриш Є. М., Улізко А. І. До питання стандартів діагностики наркологічних розладів. – C. 26-28.
 7. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. Досвід застосування міжнародної класифікації функціонування для альтернативної оцінки рівня життєдіяльності хворих на шизофренію. – C. 29-31.
 8. Мишаківська О. М. Приклади надання допомоги у розвинутих країнах для організації позалікарняної допомоги хворим на деменції в Україні. – C. 31-35.
 9. Коваленко М. В. Дослідження типів дезадаптивного реагування у студентів вищих навчальних медичних закладів. – C. 36-39.
 10. Бібик І. Г. Аналіз показників захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки в Запорізькій області. – C. 40-42.
 11. Соловйова М. О. Прогнозування ризику розвитку невротичних розладів у співробітників фінансово-кредитних установ. – C. 43-45.
 12. Кігічак-Борщевська А. В. Ранні моделі стосунків як вагомий чинник психічних дефіцитів у майбутньому. – C. 46-48.
 13. Шевченко Ю. М. Соціально-психологічні особливості хворих на гострий та хронічний панкреатит. – C. 48-51.
 14. Ришковська Н. О., Ришковський В. О. Аналіз динаміки суїцидальних спроб. – C. 52-56.
 15. Заседа Ю. И. Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов, страдающих бронхиальной астмой. – C. 57-62.
 16. Авраменко О. М., Хаустова О. О. Хвороблива поведінка у пацієнтів з хронічним больовим синдромом. – C. 63-67.
 17. Юрьева Л. Н., Завалко Ю. Н., Мамчур А. И., Варшавский Я. С., Дмитриева О. А., Дугнистый А. А., Корень М. Г., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Малышко В. А. Опыт применения рисперидона в психиатрической практике (натуралистическое исследование). – C. 68-70.
 18. Прохорова О. В., Хаустова О. О. Особливості діагностики афективних розладів у пацієнтів з цереброваскулярними хворобами. – C. 71-75.
 19. Левада О. А. Нейробиология депрессии: от анатомо-функциональных до молекулярных механизмов. – C. 76-82.
 20. Дзеружинская Н. А. Влияние артериальной гипертензии на течение психических расстройств. – C. 82-87.
 21. Огоренко В. В., Павленко С. И. Трансформация психопатологических состояний непсихотического уровня на протяжении клинико-диагностического периода при онкопатологии головного мозга. – C. 88-91.
 22. Вербенко Г. М. Деякі характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом залежно від фази захворювання. – C. 91-94.
 23. Martsenkovsky I. A., Pinchuk I. Ya., Martsenkovskyi D. I., Sukhovii O. O. Mental health services for children and adolescents in Ukraine: the existing problems and direction of reforms. – C. 95-100.
 24. Табачніков С. І., Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. Характеристика адиктивних розладів поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги. – C. 101-105.
 25. Чернишов О. В. Дослідження клініко-патологічних характеристик підлітків при непсихотичних психічних розладах, обтяжених больовим синдромом. – C. 106-109.
 26. Бикшаева Я. Б. Направления медико-социальной реабилитации детей с аутизмом. – C. 109-115.
 27. Кушнір А. М. Юридичний критерій суспільної небезки хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації делікту. – C. 116-118.
 28. Нікогосян Л. Р. Використання психодрами для роботи з сім’єю, в якій очікують дитину. – C. 119-121.
 29. Баранова В. В. Психологічний та емоційний стан жінок з серцево-судинними захворюваннями та репродуктивними втратами в анамнезі. – C. 122-124.
 30. Аймедов К. В. Роль екзогенних факторів у структурі ендогенних депресій. – C. 124-126.
 31. Тудай В. М., Баранова В. В., Давидова Ю. В. Особливості емоційного стану та клінічних проявів у вагітних з синдромом подразненого кишечника. – C. 126-130.
 32. Венгер О. П. Особливості психоемоційного стану емігрантів та реемігрантів. – C. 131-134.
 33. Вороніна О. В. Психічні та поведінкові розлади у студентів-медиків на тлі тютюнокуріння та тютюнової залежності (діагностика, клініка, лікування та профілактика). – C. 135-140.
 34. Скрипніков А. М., Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. Ефективність та доцільність проведення сімейної психотерапії при невротичних розладах у жінок. – C. 140-142.
 35. Хаустова О. О., Бушинська О. В., Прохорова О. В., Кардашов В. П. Вплив психічних порушень на якість життя пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями. – C. 143-147.
 36. Божук О. А. Обґрунтування медико-психологічного супроводу жінок з фізіологічним перебігом вагітності. – C. 147-150.
 37. Харченко Є. М., Культенко В. П. Дослідження гендерних особливостей при негативних емоційних станах та їх вплив на виникнення соматоформних розладів особистості. – C. 151-154.
 38. Кіосєва О. В. Загальна характеристика студентів-медиків, які вживають психоактивні речовини. – C. 155-158.
 39. Аймедов К. В. Визначення факторів, які впливають на виникнення алкогольної залежності. – C. 158-160.
 40. Тези. – C. 160-174.
 41. Безшейко В. Г. Дайджест. Огляд нових рекомендацій “Nice” щодо лікування депресії у дітей і молодих людей. – C. 175-176.

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо