Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 21, №2 (81)’ 2015 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 21, №2 (81)’ 2015 Статті

 1. Від надання психіатричної допомоги до охорони психічного здоров’я нації. – C. 6-11.
 2. Марценковский И. А. 5-й всемирный конгресс по расстройствам с дефицитом внимания/гиперактивностью “От расстройства у детей к расстройству у взрослых”. – C. 12-14.
 3. Осуховська О. С., Табачніков С. І., Харченко Є. М., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. Аналіз розповсюдженості вживання наркотичних речовин серед учасників бойових дій внаслідок посттравматичних психічних порушень. – C. 15-19.
 4. Процик В. О., Бабич В. В., Грязєв С. А., Михеєва Т. О. Особливості психогенних параноїчних психозів, асоційованих з антитерористичною операцією, у мирного населення. – C. 19-27.
 5. Харченко Є. М., Осуховська О. С., Васильєва А. Ю., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. Характеристика взаємозв’язку перенесення посттравматичних стресових розладів із вживанням психоактивних речовин в умовах антитерористичної операції. – C. 27-31.
 6. Сукачёва О. Н. Результаты сравнительного изучения темпераментальных характеристик профессиональных военнослужащих, уволенных из рядов вооруженных сил в связи с реформированием армии, с адаптационным расстройством (преобладанием нарушений поведения – F43.24 по МКБ-10). – C. 32-35.
 7. Хаустова О. О. Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення. – C. 36-42.
 8. Хаустова О. О., Коваленко Н. В. Актуальні проблеми життя і порушення психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб. – C. 42-46.
 9. Мороз С. М., Моргачева А. К., Яворская И. П., Хаитов Р. П. Травма взрывной волной, коморбидная со стрессом боевых действий. – C. 47-50.
 10. Степанова Н. М., Ладик-Бризгалова А. К., Болтоносов С. В., Сулімовська А. С. Соціально-демографічна та патопсихологічна характеристика посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій. – C. 50-53.
 11. Роберт Ван Ворен Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 3). – C. 54-60.
 12. Киосева Е. В. Инновационное направление в медико-социальной превенции аддиктивных расстройств у студенческой молодежи. – C. 61-62.
 13. Рахманов Р. В. Психічні розлади у батьків, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем. – C. 63-68.
 14. Вербенко Г. М. Клінічні характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом і якість життя залежно від фази захворювання. – C. 69-74.
 15. Культенко В. П. Структура когнітивно-поведінкової психотерапії при кардіоневрозі, самосприйняття і самовпевненість особистості. – C. 75-78.
 16. Сафонов Д. Н. Мишени и векторы психотерапии психогенных компонентов экзацербации кататонического синдрома. – C. 79-82.
 17. Авраменко О. М. Багатофакторна характеристика пацієнтів з непсихотичними психічними розладами і хронічним больовим синдромом. – C. 82-88.
 18. Mrug O. Rehabilitation potential of personality in paranoid schizophrenia. – C. 88-92.
 19. Лук’янович І. Л. Особливості переважаючої перцептивної модальності та функціональної півкульової асиметрії у хворих з психотичними, непсихотичними, дефектно-органічними розладами та в осіб, що перебувають під дією стресогенних чинників. – C. 92-95.
 20. Мельник В. С. Система згортання крові та динаміка когнітивного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту. – C. 95-98.
 21. Літвінов О. О. Особливості клінічного перебігу розладів аутичного спектра в різних вікових групах. – C. 99-103.
 22. Бикшаева Я. Б. Шизофрения, манифестирующая в детском возрасте: особенности диагностики и терапевтических стратегий. – C. 104-109.
 23. Чернишов О. В. Соціальні чинники розвитку больового синдрому в підлітковому віці. – C. 110-112.
 24. Ищук В. В. Медико-психологические аспекты психопатогенеза психогенного компонента психоэндокринного синдрома при инсулинозависимом сахарном диабете. – C. 113-117.
 25. Сапон Д. Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного ґенезу. – C. 117-121.
 26. Румянцева С. С., Синіцька Т. В., Вольних Ю. В. До питання стандартів лікування хворих наркологічного профілю. – C. 122-124.
 27. Напрєєнко Н. Ю. Походження, діагностика та лікування депресій при алкогольній залежності. – C. 124-127.
 28. Тези. – C. 128.

Останні новини

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Проведено круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру»

Інститутом разом з Департаментом національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини організовано круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру». Національний превентивний механізм (НПМ) здійснює систематичні моніторингові відвідування місць несвободи, до яких належать заклади з надання психіатричної допомоги, зокрема спеціальні заклади, в яких застосовують примусові заходи медичного […]

Навчання медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я оцінювати, вести та надавати подальший супровід особам з поширеними психічними розладами

Інститут у 2023-2024 роках взяв участь в реалізації Програми дій ВООЗ з усунення прогалин у сфері охорони психічного здоров’я (MhGAP). Мета реалізації програми в України – усунути прогалини в наданні психіатричної допомоги населенню, підвищити рівень знань медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я щодо оцінки, ведення та подальшого супроводу поширених психічних розладів у пацієнтів. Станом на […]

Ми тісно співпрацюємо