Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 22, №2 (85)’ 2016 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 22, №2 (85)’ 2016 Статті

 1. Безшейко В. Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя. – C. 7-10.
 2. Богомолець О. В., Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій. – C. 11-15.
 3. Вербицький Є. Ю., Євтушенко Ю. О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони антитерористичної операції в Луганській області. – C. 16-19.
 4. Пінчук І. Я., Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф. Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2013–2015 рр.. – C. 20-27.
 5. Пінчук І. Я., Степанова Н. М., Колодєжний О. В., Здорик I. Ф. Аналіз систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу та України. – C. 28-39.
 6. Кіосєва О. В. Функціональність сімейної системи як психосоціальний фактор предикції розвитку розладів адаптації у студентів. – C. 40-45.
 7. Дзеружинська Н. О., Ломтєва В. О., Малютіна О. К. Психоосвіта як клініко-соціальна складова реабілітаційних програм хворих на шизофренію. – C. 46-49.
 8. Левада О. А., Троян А. С. Епідеміологічні аспекти великого судинного нейрокогнітивного розладу за останні десять років: стислий огляд. – C. 50-54.
 9. Савіна М. В. Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров’я сім’ї. – C. 55-59.
 10. Молчанова О. О., Дзеружинська Н. О. Нейробіологія когнітивних порушень у хворих на шизофренію. – C. 60-64.
 11. Крамар Ю. А. Середовищні фактори, які сприяють маніфестації та ризику розвитку шизофренії. – C. 65-67.
 12. Мишаківська О. М. Особливості психічного стану пацієнтів з деменцією, які тривало перебувають у медичних установах: результати 6-місячного спостереження. – C. 68-75.
 13. Сєрікова О. І., Скринник О. В. Структура ремісії при біполярному афективному розладі залежно від типу перенесеного епізоду. – C. 76-79.
 14. Кирилюк С. С. “Пороблено” як культурально специфічний феномен психологічного опрацювання депресивного страждання. – C. 80-82.
 15. Мухаровська І. Р. Обґрунтування та засади медико-психологічної допомоги лікарям онкологічної служби. – C. 83-87.
 16. Литвиненко М. В. Особливості міжособистісних стосунків хворих на акне. – C. 88-90.
 17. Вахтенков М. Ю. Посттравматичний стресовий розлад як тригерний фактор цукрового діабету. – C. 91-97.
 18. Радченко Т. М. Клініко-лабораторні методи в оцінці прогредієнтності опіоїдної залежності у жінок. – C. 98-103.
 19. Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я. – C. 104-108.
 20. Васильєва Н. Ю. Структурний аналіз суспільно небезпечних діянь та вплив ситуаційного чинника на кримінальну агресію жінок. – C. 109.
 21. Гузенко К. В. Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме. – C. 110.
 22. Коваленко Н. В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців. – C. 111.
 23. Мудренко І. Г. До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями. – C. 112-113.
 24. Овчаренко М. О., Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. Непараметричні кореляційні зв’язки між вмістом прозапальних цитокінів та інтенсивністю хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність. – C. 113.
 25. Огоренко В. В. Проблемы диагностики опухолей головного мозга с психопатологическим вариантом клинической манифестации. – C. 113-114.
 26. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання. – C. 114-115.
 27. Прохорова О. В. Синдром виконавчої дисфункції у структурі субкортикальної ішемічної депресії. – C. 115-116.
 28. Овчаренко М. О., Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. Використання дискримінантного аналізу в створенні алгоритму прогнозування адиктивної поведінки у осіб молодого віку. – C. 116.
 29. Чередніченко Н. В., Левада О. А. Значення параметрів викликаного когнітивного потенціалу P300 для диференційної діагностики основних етіологічних типів м’яких нейрокогнітивних розладів. – C. 116-117.
 30. Марункевич Я. Ю. Особливості неврозоподібних розладів судинного ґенезу. – C. 117-118.
 31. Стойка О. О., Когут Н. М. Профілактична робота лікарів-санологів міста Києва зі збереження психічного здоров’я населення. – C. 118-119.
 32. Римша С. В., Комаринська О. О. Основні напрямки вивчення протеїну S 100 та перспективи його застосування в психіатрії. – C. 119-120.
 33. Підкоритов В. С., Байбарак Н. А. Особливості клінічних проявів у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою серцево-судинною патологією. – C. 120-121.
 34. Сєрікова О. І., Український С. О., Скринник О. В., Серікова О. С., Марченко М. М. Клінічні особливості шизофренії у пацієнтів з супутніми неврологічними порушеннями. – C. 121-122.
 35. Блажевич Ю. А. Ініціальний етап психозу (клініка, динаміка) на прикладі пацієнтів з першим психотичним епізодом. – C. 122-123.
 36. Педак А. А. Элементы глобального плана действий – “От специализированной психиатрической помощи – к системе охраны психического здоровья”. – C. 123-124.
 37. Кушнір А. М. Реабілітаційний потенціал хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння за продуктивно-психотичним механізмом. – C. 124-125.
 38. Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Сарвір І. М., Кудінова О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. Принципи організації медико-психологічного супроводу учасників АТО. – C. 125-126.
 39. Волощук Д. А. Психотерапевтичний супровід хворих на судинну деменцію. – C. 126-127.
 40. Юрьева Л. Н., Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Гуща С. И., Сясева Т. В. Современные подходы к применению пролонгированных антипсихотических препаратов на этапах лечения шизофрении. – C. 127-128.
 41. Аймедов К. В., Волощук А. Е., Асєєва Ю. О., Толмачов О. А. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу. – C. 128-129.
 42. Міненко С. М. Вплив пірацетаму на показники аутоімунної інсулінорезистентності у хворих на затяжні депресивні стани. – C. 129.
 43. Масік О. І. Тригерна роль психоемоційних порушень у розвитку психосоматичної патології у підлітків. – C. 130.
 44. Римша C. В., Рациборинська-Полякова Н. В. Особистісний ресурс психічно хворих як основа переходу до системи охорони психічного здоров’я. – C. 131.
 45. Рациборинська-Полякова Н. В. Особливості надання спеціалізованої допомоги постраждалим в антитерористичній операції на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю інвалідів війни: попередні результати. – C. 132.
 46. Нiколенко А. Є. Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті. – C. 133.
 47. Дубовик К. В. Співвідношення між розладами мовленнєвого розвитку та руховими функціями у дітей і з затримкою психічного розвитку та розладами спектра аутизму. – C. 133-134.
 48. Підкоритов В. С., Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С., Марченко М. М. Особливості взаємозв’язку психофармакотерапії та гастроентерологічної патології у хворих на шизофренію. – C. 134-135.
 49. Зборовський О. М. Особливості впливу мінно-вибухової травми на психічне здоров’я учасників АТО. – C. 135.
 50. Михайлов Б. В., Криворотько Я. В., Михайлік О. П., Спасібухов О. А., Галаченко А. А. Поєднана психофармакотерапія розладів психічної сфери в учасників бойових дій. – C. 136.

Останні новини

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 27-31.05.2024

З 27 до 31 травня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить серію семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Досвідчені лектори докладно розглянуть наступні теми: порядок і сучасні методи проведення психіатричних оглядів правила заповнення первинної облікової документації; встановлення психіатричних протипоказань до певних видів діяльності, професій, служб; вирішення конфліктних ситуацій при […]

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 26-27.03.2024

20 балів БПР: у березні відбудеться дводенний семінар на тему: «Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників» У рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР для лікарів усіх спеціальностей та медичних працівників із середньо-спеціальною медичною освітою. Державна установа «ІСП МОЗ України» оголошує набір на онлайн-навчання «Передзмінні та передрейсові […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 06-07.03.2024

06-07 березня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Слухачі ознайомляться з такими питаннями: порядок виявлення у водіїв стану сп’яніння; вимоги до закладів […]

Ми тісно співпрацюємо