Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 22, №2 (85)’ 2016 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 22, №2 (85)’ 2016 Статті

 1. Безшейко В. Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя. – C. 7-10.
 2. Богомолець О. В., Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій. – C. 11-15.
 3. Вербицький Є. Ю., Євтушенко Ю. О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони антитерористичної операції в Луганській області. – C. 16-19.
 4. Пінчук І. Я., Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф. Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2013–2015 рр.. – C. 20-27.
 5. Пінчук І. Я., Степанова Н. М., Колодєжний О. В., Здорик I. Ф. Аналіз систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу та України. – C. 28-39.
 6. Кіосєва О. В. Функціональність сімейної системи як психосоціальний фактор предикції розвитку розладів адаптації у студентів. – C. 40-45.
 7. Дзеружинська Н. О., Ломтєва В. О., Малютіна О. К. Психоосвіта як клініко-соціальна складова реабілітаційних програм хворих на шизофренію. – C. 46-49.
 8. Левада О. А., Троян А. С. Епідеміологічні аспекти великого судинного нейрокогнітивного розладу за останні десять років: стислий огляд. – C. 50-54.
 9. Савіна М. В. Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров’я сім’ї. – C. 55-59.
 10. Молчанова О. О., Дзеружинська Н. О. Нейробіологія когнітивних порушень у хворих на шизофренію. – C. 60-64.
 11. Крамар Ю. А. Середовищні фактори, які сприяють маніфестації та ризику розвитку шизофренії. – C. 65-67.
 12. Мишаківська О. М. Особливості психічного стану пацієнтів з деменцією, які тривало перебувають у медичних установах: результати 6-місячного спостереження. – C. 68-75.
 13. Сєрікова О. І., Скринник О. В. Структура ремісії при біполярному афективному розладі залежно від типу перенесеного епізоду. – C. 76-79.
 14. Кирилюк С. С. “Пороблено” як культурально специфічний феномен психологічного опрацювання депресивного страждання. – C. 80-82.
 15. Мухаровська І. Р. Обґрунтування та засади медико-психологічної допомоги лікарям онкологічної служби. – C. 83-87.
 16. Литвиненко М. В. Особливості міжособистісних стосунків хворих на акне. – C. 88-90.
 17. Вахтенков М. Ю. Посттравматичний стресовий розлад як тригерний фактор цукрового діабету. – C. 91-97.
 18. Радченко Т. М. Клініко-лабораторні методи в оцінці прогредієнтності опіоїдної залежності у жінок. – C. 98-103.
 19. Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я. – C. 104-108.
 20. Васильєва Н. Ю. Структурний аналіз суспільно небезпечних діянь та вплив ситуаційного чинника на кримінальну агресію жінок. – C. 109.
 21. Гузенко К. В. Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме. – C. 110.
 22. Коваленко Н. В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців. – C. 111.
 23. Мудренко І. Г. До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями. – C. 112-113.
 24. Овчаренко М. О., Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. Непараметричні кореляційні зв’язки між вмістом прозапальних цитокінів та інтенсивністю хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність. – C. 113.
 25. Огоренко В. В. Проблемы диагностики опухолей головного мозга с психопатологическим вариантом клинической манифестации. – C. 113-114.
 26. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання. – C. 114-115.
 27. Прохорова О. В. Синдром виконавчої дисфункції у структурі субкортикальної ішемічної депресії. – C. 115-116.
 28. Овчаренко М. О., Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. Використання дискримінантного аналізу в створенні алгоритму прогнозування адиктивної поведінки у осіб молодого віку. – C. 116.
 29. Чередніченко Н. В., Левада О. А. Значення параметрів викликаного когнітивного потенціалу P300 для диференційної діагностики основних етіологічних типів м’яких нейрокогнітивних розладів. – C. 116-117.
 30. Марункевич Я. Ю. Особливості неврозоподібних розладів судинного ґенезу. – C. 117-118.
 31. Стойка О. О., Когут Н. М. Профілактична робота лікарів-санологів міста Києва зі збереження психічного здоров’я населення. – C. 118-119.
 32. Римша С. В., Комаринська О. О. Основні напрямки вивчення протеїну S 100 та перспективи його застосування в психіатрії. – C. 119-120.
 33. Підкоритов В. С., Байбарак Н. А. Особливості клінічних проявів у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою серцево-судинною патологією. – C. 120-121.
 34. Сєрікова О. І., Український С. О., Скринник О. В., Серікова О. С., Марченко М. М. Клінічні особливості шизофренії у пацієнтів з супутніми неврологічними порушеннями. – C. 121-122.
 35. Блажевич Ю. А. Ініціальний етап психозу (клініка, динаміка) на прикладі пацієнтів з першим психотичним епізодом. – C. 122-123.
 36. Педак А. А. Элементы глобального плана действий – “От специализированной психиатрической помощи – к системе охраны психического здоровья”. – C. 123-124.
 37. Кушнір А. М. Реабілітаційний потенціал хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння за продуктивно-психотичним механізмом. – C. 124-125.
 38. Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Сарвір І. М., Кудінова О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. Принципи організації медико-психологічного супроводу учасників АТО. – C. 125-126.
 39. Волощук Д. А. Психотерапевтичний супровід хворих на судинну деменцію. – C. 126-127.
 40. Юрьева Л. Н., Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Гуща С. И., Сясева Т. В. Современные подходы к применению пролонгированных антипсихотических препаратов на этапах лечения шизофрении. – C. 127-128.
 41. Аймедов К. В., Волощук А. Е., Асєєва Ю. О., Толмачов О. А. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу. – C. 128-129.
 42. Міненко С. М. Вплив пірацетаму на показники аутоімунної інсулінорезистентності у хворих на затяжні депресивні стани. – C. 129.
 43. Масік О. І. Тригерна роль психоемоційних порушень у розвитку психосоматичної патології у підлітків. – C. 130.
 44. Римша C. В., Рациборинська-Полякова Н. В. Особистісний ресурс психічно хворих як основа переходу до системи охорони психічного здоров’я. – C. 131.
 45. Рациборинська-Полякова Н. В. Особливості надання спеціалізованої допомоги постраждалим в антитерористичній операції на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю інвалідів війни: попередні результати. – C. 132.
 46. Нiколенко А. Є. Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті. – C. 133.
 47. Дубовик К. В. Співвідношення між розладами мовленнєвого розвитку та руховими функціями у дітей і з затримкою психічного розвитку та розладами спектра аутизму. – C. 133-134.
 48. Підкоритов В. С., Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С., Марченко М. М. Особливості взаємозв’язку психофармакотерапії та гастроентерологічної патології у хворих на шизофренію. – C. 134-135.
 49. Зборовський О. М. Особливості впливу мінно-вибухової травми на психічне здоров’я учасників АТО. – C. 135.
 50. Михайлов Б. В., Криворотько Я. В., Михайлік О. П., Спасібухов О. А., Галаченко А. А. Поєднана психофармакотерапія розладів психічної сфери в учасників бойових дій. – C. 136.

Останні новини

Cемінар БПР на тему патологічної схильності до азартних ігор, її діагностики та лікування 25.07.2024

25 липня 2024 року у рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР на тему Патологічна схильність до азартних ігор, діагностика та лікування 25.07.2024 для лікарів таких спеціальностей, як дитяча психіатрія, медична психологія, психіатрія, наркологія, психотерапія, судово-психіатрична експертиза, загальна практика – сімейна медицина, клінічна психологія. Навчання проходитиме онлайн на платформі Zoom. Лектори: […]

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 03-04.07.2024

03-04 липня 2024 року у рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР на тему «Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників» для лікарів усіх спеціальностей та медичних працівників із середньо-спеціальною медичною освітою. Навчання проходитиме онлайн на платформі Zoom. Лектор – Оксана Олійник, доктор медичних наук, заступник Генерального директора з […]

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Ми тісно співпрацюємо