Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №1 (88)’ 2017 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №1 (88)’ 2017 Статті

 1. Pinchuk I. Ya., Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K., Bulakhova L. O. Psychological recovery and social integration of veterans in Ukraine. – C. 6-10.
 2. Хаустова О. О. Лікування резистентної депресії: сучасний стан проблеми та перспективні терапевтичні тенденції. – C. 11-22.
 3. Романів О. П., Устюгова М. А. Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів Закарпатського регіону з депресивним розладом. – C. 23-27.
 4. Анікіна І. І. Дизайн та методологія дослідження варіантів непсихотичних психічних розладів у жінок, хворих на рак молочної залози, після мастектомії. – C. 28-32.
 5. Бедлінський В. О. Порівняльна характеристика депресії у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, та у пацієнтів з ендогенними афективними розладами настрою. – C. 33-36.
 6. Лизак О. Л. Досвід застосування україномовної версії альтернативної системи стандартних категорій центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС-ЛУ) для оцінки патернів стосунків пацієнтів під час стаціонарної психотерапії. – C. 37-44.
 7. Пономарьов В. І., Самойлова О. В. Показники рівнів суїцидальних ризиків у дітей-переселенців з проявами посттравматичних стресових розладів. – C. 45-51.
 8. Ткаченко О. В. Особливості особистості хворих на цукровий діабет 2 типу середнього ступеня тяжкості. – C. 52-55.
 9. Олійник О. П. Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів. – C. 56-60.
 10. Бойко Д. І., Животовська Л. В., Сонник Г. Т. Фактори суїцидального ризику у пацієнтів з першим епізодом психозу. – C. 61-62.
 11. Герасименко Л. О. Фактори психотравми у жінок з посттравматичним стресовим розладом. – C. 62-63.
 12. Ільницька Т. Ю. Роль розладу з дефіцитом уваги та гіперактивністю у преморбіді при психічній травмі. – C. 63-64.
 13. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Проблема приверженности к терапии у пациентов геронтопсихиатрического профиля. – C. 64-66.
 14. Кирилюк С. С., Борщевська А. В. Шкільна дезадаптація: сучасний контекст. – C. 66-69.
 15. Козерацька О. А. Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли правопорушення на сексуальному підґрунті. – C. 69-70.
 16. Курило В. А. Индивидуально-психологические особенности психически здоровых женщин, супруги которых страдают расстройством личности. – C. 71.
 17. Майдан І. С. Психічні розлади передменструального періоду: сучасний стан проблеми. – C. 72-73.
 18. Олійник О. П. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин в судово-експертній діяльності. – C. 73.
 19. Пінчук І. Я., Колодєжний О. В., Древіцька О. О., Мишаківська О. М., Здорик І. Ф. Психіатричні центри денного догляду – перспективний напрям розвитку психіатричної допомоги. – C. 74.
 20. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій. – C. 75-76.
 21. Пшук Н. Г., Белов О. О. Особливості соціально-демографічного патоморфозу циркулярних депресивних розладів. – C. 76-77.
 22. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Порівняльні особливості базисних копінг-стратегій хворих на афективні розлади та їх референтних родичів. – C. 77-78.
 23. Скрипніков А. М., Гринь К. В., Мартиненко Я. П. Терапевтичні аспекти лікування посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації. – C. 79.
 24. Сонник Г. Т., Погорілко О. В., Боднар Л. А., Шиндер Є. В. Біоритмологічна індивідуальність у хворих на дисоціативні розлади. – C. 80.

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо