Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №1 (88)’ 2017 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №1 (88)’ 2017 Статті

 1. Pinchuk I. Ya., Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K., Bulakhova L. O. Psychological recovery and social integration of veterans in Ukraine. – C. 6-10.
 2. Хаустова О. О. Лікування резистентної депресії: сучасний стан проблеми та перспективні терапевтичні тенденції. – C. 11-22.
 3. Романів О. П., Устюгова М. А. Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів Закарпатського регіону з депресивним розладом. – C. 23-27.
 4. Анікіна І. І. Дизайн та методологія дослідження варіантів непсихотичних психічних розладів у жінок, хворих на рак молочної залози, після мастектомії. – C. 28-32.
 5. Бедлінський В. О. Порівняльна характеристика депресії у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, та у пацієнтів з ендогенними афективними розладами настрою. – C. 33-36.
 6. Лизак О. Л. Досвід застосування україномовної версії альтернативної системи стандартних категорій центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС-ЛУ) для оцінки патернів стосунків пацієнтів під час стаціонарної психотерапії. – C. 37-44.
 7. Пономарьов В. І., Самойлова О. В. Показники рівнів суїцидальних ризиків у дітей-переселенців з проявами посттравматичних стресових розладів. – C. 45-51.
 8. Ткаченко О. В. Особливості особистості хворих на цукровий діабет 2 типу середнього ступеня тяжкості. – C. 52-55.
 9. Олійник О. П. Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів. – C. 56-60.
 10. Бойко Д. І., Животовська Л. В., Сонник Г. Т. Фактори суїцидального ризику у пацієнтів з першим епізодом психозу. – C. 61-62.
 11. Герасименко Л. О. Фактори психотравми у жінок з посттравматичним стресовим розладом. – C. 62-63.
 12. Ільницька Т. Ю. Роль розладу з дефіцитом уваги та гіперактивністю у преморбіді при психічній травмі. – C. 63-64.
 13. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Проблема приверженности к терапии у пациентов геронтопсихиатрического профиля. – C. 64-66.
 14. Кирилюк С. С., Борщевська А. В. Шкільна дезадаптація: сучасний контекст. – C. 66-69.
 15. Козерацька О. А. Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли правопорушення на сексуальному підґрунті. – C. 69-70.
 16. Курило В. А. Индивидуально-психологические особенности психически здоровых женщин, супруги которых страдают расстройством личности. – C. 71.
 17. Майдан І. С. Психічні розлади передменструального періоду: сучасний стан проблеми. – C. 72-73.
 18. Олійник О. П. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин в судово-експертній діяльності. – C. 73.
 19. Пінчук І. Я., Колодєжний О. В., Древіцька О. О., Мишаківська О. М., Здорик І. Ф. Психіатричні центри денного догляду – перспективний напрям розвитку психіатричної допомоги. – C. 74.
 20. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій. – C. 75-76.
 21. Пшук Н. Г., Белов О. О. Особливості соціально-демографічного патоморфозу циркулярних депресивних розладів. – C. 76-77.
 22. Пшук Н. Г., Камінська А. О. Порівняльні особливості базисних копінг-стратегій хворих на афективні розлади та їх референтних родичів. – C. 77-78.
 23. Скрипніков А. М., Гринь К. В., Мартиненко Я. П. Терапевтичні аспекти лікування посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації. – C. 79.
 24. Сонник Г. Т., Погорілко О. В., Боднар Л. А., Шиндер Є. В. Біоритмологічна індивідуальність у хворих на дисоціативні розлади. – C. 80.

Останні новини

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Проведено круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру»

Інститутом разом з Департаментом національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини організовано круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру». Національний превентивний механізм (НПМ) здійснює систематичні моніторингові відвідування місць несвободи, до яких належать заклади з надання психіатричної допомоги, зокрема спеціальні заклади, в яких застосовують примусові заходи медичного […]

Навчання медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я оцінювати, вести та надавати подальший супровід особам з поширеними психічними розладами

Інститут у 2023-2024 роках взяв участь в реалізації Програми дій ВООЗ з усунення прогалин у сфері охорони психічного здоров’я (MhGAP). Мета реалізації програми в України – усунути прогалини в наданні психіатричної допомоги населенню, підвищити рівень знань медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я щодо оцінки, ведення та подальшого супроводу поширених психічних розладів у пацієнтів. Станом на […]

Ми тісно співпрацюємо