Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №2 (89)’ 2017 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 23, №2 (89)’ 2017 Статті

 1. Будьонний П. В. Порівняльний аналіз суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні м. Лисичанськ, в періоди 2006 – 2013 та 2014 – 2016 років. – C. 85-90.
 2. Марценковський Д. І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України. – C. 91-95.
 3. Ільницька Т. Ю. Поширеність гіперкінетичного розладу серед учасників антитерористичної операції на сході України: соціодемографічні характеристики. – C. 96-99.
 4. Вербицький Є. Ю., Овчаренко М. О., Лоскутова І. В. Патогенетичне значення імунокомплексних реакцій при посттравматичному стресовому розладі. – C. 100-103.
 5. Водка М. Е. Современные представления о парасуицидальном поведении. – C. 104-109.
 6. Іщук В. В. Клініко-психопатологічна структура патоафективних проявів психоендокринного синдрому на тлі патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз. – C. 110-113.
 7. Романів О. П., Погоріляк К. М. Суїцидальний ризик у пацієнтів з біполярним розладом першого типу у період активного та підтримувального лікування. – C. 114-118.
 8. Коломієць С. І. Особистісні характеристики підлітків зі сколіозом. – C. 119-123.
 9. Ткаченко О. В. Поєднана індивідуально-сімейна система психопрофілактики дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2 типу легкого ступеня тяжкості. – C. 124-128.
 10. Напрєєнко О. К., Напрєєнко Н. Ю. Принципи і методи протирецидивної терапії при депресіях, асоційованих із зловживанням алкоголем. – C. 129-133.
 11. Радченко Т. М., Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. Оцінка впливу замісної гормональної терапії у наркозалежних жінок із гіпотиреозом на розвиток псевдоабстинентного синдрому. – C. 134-138.
 12. Олійник О. П. Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій. – C. 139-142.
 13. Актуальні питання психіатрії XXI століття: за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю “Психіатрія XXI століття: проблеми та інноваційні рішення” (27 – 29 квітня 2017 року, м. Київ, Україна). – C. 143-147.
 14. Борисенко В. В., Животовська Л. В., Казаков О. А. Патопсихологічні особливості пацієнтів з запійними формами алкогольної залежності. – C. 148-149.
 15. Дубовик К. В. До питання про клінічну типологію та терапію порушень рухових функцій у дітей. – C. 149-150.
 16. Коваленко Н. В. Оцінка скарг внутрішньо переміщених осіб та потенційної небезпеки для здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними обставинами. – C. 150-152.
 17. Крупська О. О., Баца А. В., Матяш М. М., Пострелко В. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Здорик І. Ф., Трінька І. С., Фокіна А. С., Ярмоленко М. Я. Особливості психодіагностичного і психофізіологічного забезпечення особового складу органів і військ у бойових порядках та на етапах медико-психологічної евакуації і реабілітації. – C. 152-154.
 18. Масік О. І. Депресивний синдром у структурі психосоматичних розладів у підлітків та його корекція. – C. 154-155.
 19. Молчанова О. О. Нейрокогнітивні порушення і соціальне функціонування у хворих на шизофренію. – C. 155-156.
 20. Прохорова О. В. Когнітивна дисфункція при депресивному розладі у пацієнтів похилого віку. – C. 156-157.
 21. Радзевілова О. В. Психосоціальні характеристики жінок, які вчинили злочини проти особи. – C. 157-158.
 22. Кутько Ігор Іванович (некролог). – C. 159-160.

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо