Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті

 1. Надання допомоги при посттравматичному стресовому розладі в умовах сьогодення. – C. 7-8.
 2. Медико-психологічна та соціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій – найактуальніше питання сьогодення. – C. 8-12.
 3. Куценок И. Десять мифов о происхождении и лечении зависимости от психоактивных веществ. – C. 12-16.
 4. Thomas David W. Wandering behavior and Alzheimer’s disease. – C. 16-17.
 5. Ворен Роберт Ван Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2). – C. 18-23.
 6. Пінчук І. Я., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Жало Ю. П., Давиденко О. Г. Пропозиції щодо затвердження новітніх підходів до розрахунку потреби України у лікарських засобах, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. – C. 23-28.
 7. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Полипрагмазия и полифармация у пациентов геронтопсихиатрического профиля. – C. 29-33.
 8. Вербовий П. П. Стан подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка залежно від його тривалості. – C. 34-38.
 9. Морванюк Г. В. Гендерні особливості соціально-психологічної дезадаптації хворих на шизофренію. – C. 39-41.
 10. Ришковська Н. О. Якість життя опікуна пацієнта з психічними розладами. Визначення та критерії оцінки “наслідків” опіки. – C. 42-45.
 11. Сапон Д. Н. Посттравматичний стресовий розлад, асоційований з хронічним болем, у осіб, які брали участь у масових протистояннях у м. Києві взимку 2013–2014 рр.. – C. 45-47.
 12. Сас Л. М. Невротичні розлади, зумовлені участю в бойових діях. – C. 48-49.
 13. Шкробот С. І., Венгер О. П. Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 50-53.
 14. Романів О. П. Клініко-психопатологічні характеристики пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, та осіб, що вчинили суїцидальну спробу. – C. 53-57.
 15. Пінчук І. Я., Степанова Н. М., Суховій О. О., Сулімовська Г. С. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я: за результатами анкетування осіб, які постраждали у зоні антитерористичної операції в Україні, внутрішньо переміщених осіб та працівників, задіяних у допомозі. – C. 58-65.
 16. Золоторьов П. В., Корж С. В. Клінічний випадок артеріовенозної мальформації головного мозку з торпідним перебігом у психіатричній практиці. – C. 66-70.
 17. Герасименко Л. А. Сравнительная оценка качества жизни, механизмы развития нарушений семейного функционирования у женщин с неврастенией и соматоформной вегетативной дисфункцией. – C. 70-73.
 18. Нікогосян Л. Р. Вивчення особистісних особливостей жінок із загрозою переривання вагітності. – C. 73-75.
 19. Ревенок О. А., Марункевич Я. Ю. Особливості супутньої соматичної патології у хворих на параноїдну шизофренію. – C. 75-79.
 20. Клебан К. І. Вплив циркадної дисфункції на психічну та соматичну складові метаболічного синдрому Х. – C. 79-84.
 21. Мисула Ю. І. Ефективність методу EMDR у терапії посттравматичного стресового розладу. – C. 84-87.
 22. Салій З. В., Шкробот С. І. Роль депресивних розладів у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. – C. 87-90.
 23. Смашна О. Є. Когнітивно-поведінкова терапія інсомнії при посттравматичних стресових розладах. – C. 91-94.
 24. Венгер О. П., Чолач Ю. Б. Деякі особливості психічних порушень внаслідок екстремальних ситуацій. – C. 95-97.
 25. Sofilkanych N. V., Oros M. M., Luts V. V., Smolanka V. I. Early epileptic attacks in patients after stroke as an important predictor of the course of the disease. – C. 97-101.
 26. Табачніков С. І., Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. Модель та алгоритм медико-соціальної допомоги підліткам з адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини. – C. 102-106.
 27. Кушнір А. М. Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь. – C. 106-110.
 28. Мєрліч С. В. Використання стратегій раціонально-емотивної терапії при забезпеченні медико-психологічного супроводу хворих з кишковою стомою. – C. 111-113.
 29. Волощук Д. А. Причини та прояви дезадаптації у родичів хворих на судинну деменцію. – C. 114-116.
 30. Возний Д. В. Холістичний підхід та біопсихосоціальна модель допомоги при алкогольній залежності: основні принципи діагностики та лікування. – C. 116-118.
 31. Рябухін К. В. Соціально-психологічні чинники у формуванні алкогольної залежності у жінок. – C. 119-121.
 32. Шевченко Ю. Н. Социальное функционирование у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, болеющих хроническим панкреатитом. – C. 122.
 33. Усков О. О. Щодо актуальності розвитку психодерматології як напряму клінічної медицини. – C. 122-123.
 34. Масловська Н. Г. Деякі аспекти організації спеціалізованої психіатричної допомоги учасникам бойових дій. – C. 123-124.
 35. Білоус В. С. Вплив надзвичайних ситуацій на розвиток первинного психотичного епізоду. – C. 124.
 36. Гусєва Т. П. Психологічна характеристика та проблеми соціальної адаптації у людей, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 125.
 37. Яворська Н. І. Адиктивна поведінка після перенесених посттравматичних стресових розладів. – C. 125-126.
 38. Дайджест. – C. 126-128

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 19-20.12.2023

19-20 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару на тему “Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників”. Реєстрація Семінар організовано відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2013 року №65/80, а також згідно з Постановою КМУ […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 11-15.12.2023

11-15 грудня 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Реєстрація Семінари організовано відповідно до п. 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 квітня 2022 року № 651, […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 29-30.11.2023

29-30 листопада 2023 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація Відповідно до положень пункту 4 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства […]

Ми тісно співпрацюємо