Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті

 1. Надання допомоги при посттравматичному стресовому розладі в умовах сьогодення. – C. 7-8.
 2. Медико-психологічна та соціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій – найактуальніше питання сьогодення. – C. 8-12.
 3. Куценок И. Десять мифов о происхождении и лечении зависимости от психоактивных веществ. – C. 12-16.
 4. Thomas David W. Wandering behavior and Alzheimer’s disease. – C. 16-17.
 5. Ворен Роберт Ван Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2). – C. 18-23.
 6. Пінчук І. Я., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Жало Ю. П., Давиденко О. Г. Пропозиції щодо затвердження новітніх підходів до розрахунку потреби України у лікарських засобах, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. – C. 23-28.
 7. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Полипрагмазия и полифармация у пациентов геронтопсихиатрического профиля. – C. 29-33.
 8. Вербовий П. П. Стан подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка залежно від його тривалості. – C. 34-38.
 9. Морванюк Г. В. Гендерні особливості соціально-психологічної дезадаптації хворих на шизофренію. – C. 39-41.
 10. Ришковська Н. О. Якість життя опікуна пацієнта з психічними розладами. Визначення та критерії оцінки “наслідків” опіки. – C. 42-45.
 11. Сапон Д. Н. Посттравматичний стресовий розлад, асоційований з хронічним болем, у осіб, які брали участь у масових протистояннях у м. Києві взимку 2013–2014 рр.. – C. 45-47.
 12. Сас Л. М. Невротичні розлади, зумовлені участю в бойових діях. – C. 48-49.
 13. Шкробот С. І., Венгер О. П. Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 50-53.
 14. Романів О. П. Клініко-психопатологічні характеристики пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, та осіб, що вчинили суїцидальну спробу. – C. 53-57.
 15. Пінчук І. Я., Степанова Н. М., Суховій О. О., Сулімовська Г. С. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я: за результатами анкетування осіб, які постраждали у зоні антитерористичної операції в Україні, внутрішньо переміщених осіб та працівників, задіяних у допомозі. – C. 58-65.
 16. Золоторьов П. В., Корж С. В. Клінічний випадок артеріовенозної мальформації головного мозку з торпідним перебігом у психіатричній практиці. – C. 66-70.
 17. Герасименко Л. А. Сравнительная оценка качества жизни, механизмы развития нарушений семейного функционирования у женщин с неврастенией и соматоформной вегетативной дисфункцией. – C. 70-73.
 18. Нікогосян Л. Р. Вивчення особистісних особливостей жінок із загрозою переривання вагітності. – C. 73-75.
 19. Ревенок О. А., Марункевич Я. Ю. Особливості супутньої соматичної патології у хворих на параноїдну шизофренію. – C. 75-79.
 20. Клебан К. І. Вплив циркадної дисфункції на психічну та соматичну складові метаболічного синдрому Х. – C. 79-84.
 21. Мисула Ю. І. Ефективність методу EMDR у терапії посттравматичного стресового розладу. – C. 84-87.
 22. Салій З. В., Шкробот С. І. Роль депресивних розладів у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. – C. 87-90.
 23. Смашна О. Є. Когнітивно-поведінкова терапія інсомнії при посттравматичних стресових розладах. – C. 91-94.
 24. Венгер О. П., Чолач Ю. Б. Деякі особливості психічних порушень внаслідок екстремальних ситуацій. – C. 95-97.
 25. Sofilkanych N. V., Oros M. M., Luts V. V., Smolanka V. I. Early epileptic attacks in patients after stroke as an important predictor of the course of the disease. – C. 97-101.
 26. Табачніков С. І., Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. Модель та алгоритм медико-соціальної допомоги підліткам з адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини. – C. 102-106.
 27. Кушнір А. М. Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь. – C. 106-110.
 28. Мєрліч С. В. Використання стратегій раціонально-емотивної терапії при забезпеченні медико-психологічного супроводу хворих з кишковою стомою. – C. 111-113.
 29. Волощук Д. А. Причини та прояви дезадаптації у родичів хворих на судинну деменцію. – C. 114-116.
 30. Возний Д. В. Холістичний підхід та біопсихосоціальна модель допомоги при алкогольній залежності: основні принципи діагностики та лікування. – C. 116-118.
 31. Рябухін К. В. Соціально-психологічні чинники у формуванні алкогольної залежності у жінок. – C. 119-121.
 32. Шевченко Ю. Н. Социальное функционирование у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, болеющих хроническим панкреатитом. – C. 122.
 33. Усков О. О. Щодо актуальності розвитку психодерматології як напряму клінічної медицини. – C. 122-123.
 34. Масловська Н. Г. Деякі аспекти організації спеціалізованої психіатричної допомоги учасникам бойових дій. – C. 123-124.
 35. Білоус В. С. Вплив надзвичайних ситуацій на розвиток первинного психотичного епізоду. – C. 124.
 36. Гусєва Т. П. Психологічна характеристика та проблеми соціальної адаптації у людей, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 125.
 37. Яворська Н. І. Адиктивна поведінка після перенесених посттравматичних стресових розладів. – C. 125-126.
 38. Дайджест. – C. 126-128

Останні новини

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів правоохоронних органів

Фахівці ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» провели два тренінги mhGAP для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, який було організовано Міжнародним медичним корпусом у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – […]

Проведено круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру»

Інститутом разом з Департаментом національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини організовано круглий стіл «Стан дотримання прав людини при застосуванні примусових заходів медичного характеру». Національний превентивний механізм (НПМ) здійснює систематичні моніторингові відвідування місць несвободи, до яких належать заклади з надання психіатричної допомоги, зокрема спеціальні заклади, в яких застосовують примусові заходи медичного […]

Навчання медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я оцінювати, вести та надавати подальший супровід особам з поширеними психічними розладами

Інститут у 2023-2024 роках взяв участь в реалізації Програми дій ВООЗ з усунення прогалин у сфері охорони психічного здоров’я (MhGAP). Мета реалізації програми в України – усунути прогалини в наданні психіатричної допомоги населенню, підвищити рівень знань медичних працівників неспеціалізованих закладів охорони здоров’я щодо оцінки, ведення та подальшого супроводу поширених психічних розладів у пацієнтів. Станом на […]

Ми тісно співпрацюємо