Меню

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті |

Журнал Архів Психіатрії Том 20, №4 (79)’ 2014 Статті

 1. Надання допомоги при посттравматичному стресовому розладі в умовах сьогодення. – C. 7-8.
 2. Медико-психологічна та соціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій – найактуальніше питання сьогодення. – C. 8-12.
 3. Куценок И. Десять мифов о происхождении и лечении зависимости от психоактивных веществ. – C. 12-16.
 4. Thomas David W. Wandering behavior and Alzheimer’s disease. – C. 16-17.
 5. Ворен Роберт Ван Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2). – C. 18-23.
 6. Пінчук І. Я., Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Жало Ю. П., Давиденко О. Г. Пропозиції щодо затвердження новітніх підходів до розрахунку потреби України у лікарських засобах, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. – C. 23-28.
 7. Калугин И. В., Хаустова Е. А. Полипрагмазия и полифармация у пациентов геронтопсихиатрического профиля. – C. 29-33.
 8. Вербовий П. П. Стан подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка залежно від його тривалості. – C. 34-38.
 9. Морванюк Г. В. Гендерні особливості соціально-психологічної дезадаптації хворих на шизофренію. – C. 39-41.
 10. Ришковська Н. О. Якість життя опікуна пацієнта з психічними розладами. Визначення та критерії оцінки “наслідків” опіки. – C. 42-45.
 11. Сапон Д. Н. Посттравматичний стресовий розлад, асоційований з хронічним болем, у осіб, які брали участь у масових протистояннях у м. Києві взимку 2013–2014 рр.. – C. 45-47.
 12. Сас Л. М. Невротичні розлади, зумовлені участю в бойових діях. – C. 48-49.
 13. Шкробот С. І., Венгер О. П. Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 50-53.
 14. Романів О. П. Клініко-психопатологічні характеристики пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, та осіб, що вчинили суїцидальну спробу. – C. 53-57.
 15. Пінчук І. Я., Степанова Н. М., Суховій О. О., Сулімовська Г. С. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я: за результатами анкетування осіб, які постраждали у зоні антитерористичної операції в Україні, внутрішньо переміщених осіб та працівників, задіяних у допомозі. – C. 58-65.
 16. Золоторьов П. В., Корж С. В. Клінічний випадок артеріовенозної мальформації головного мозку з торпідним перебігом у психіатричній практиці. – C. 66-70.
 17. Герасименко Л. А. Сравнительная оценка качества жизни, механизмы развития нарушений семейного функционирования у женщин с неврастенией и соматоформной вегетативной дисфункцией. – C. 70-73.
 18. Нікогосян Л. Р. Вивчення особистісних особливостей жінок із загрозою переривання вагітності. – C. 73-75.
 19. Ревенок О. А., Марункевич Я. Ю. Особливості супутньої соматичної патології у хворих на параноїдну шизофренію. – C. 75-79.
 20. Клебан К. І. Вплив циркадної дисфункції на психічну та соматичну складові метаболічного синдрому Х. – C. 79-84.
 21. Мисула Ю. І. Ефективність методу EMDR у терапії посттравматичного стресового розладу. – C. 84-87.
 22. Салій З. В., Шкробот С. І. Роль депресивних розладів у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. – C. 87-90.
 23. Смашна О. Є. Когнітивно-поведінкова терапія інсомнії при посттравматичних стресових розладах. – C. 91-94.
 24. Венгер О. П., Чолач Ю. Б. Деякі особливості психічних порушень внаслідок екстремальних ситуацій. – C. 95-97.
 25. Sofilkanych N. V., Oros M. M., Luts V. V., Smolanka V. I. Early epileptic attacks in patients after stroke as an important predictor of the course of the disease. – C. 97-101.
 26. Табачніков С. І., Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. Модель та алгоритм медико-соціальної допомоги підліткам з адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини. – C. 102-106.
 27. Кушнір А. М. Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь. – C. 106-110.
 28. Мєрліч С. В. Використання стратегій раціонально-емотивної терапії при забезпеченні медико-психологічного супроводу хворих з кишковою стомою. – C. 111-113.
 29. Волощук Д. А. Причини та прояви дезадаптації у родичів хворих на судинну деменцію. – C. 114-116.
 30. Возний Д. В. Холістичний підхід та біопсихосоціальна модель допомоги при алкогольній залежності: основні принципи діагностики та лікування. – C. 116-118.
 31. Рябухін К. В. Соціально-психологічні чинники у формуванні алкогольної залежності у жінок. – C. 119-121.
 32. Шевченко Ю. Н. Социальное функционирование у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, болеющих хроническим панкреатитом. – C. 122.
 33. Усков О. О. Щодо актуальності розвитку психодерматології як напряму клінічної медицини. – C. 122-123.
 34. Масловська Н. Г. Деякі аспекти організації спеціалізованої психіатричної допомоги учасникам бойових дій. – C. 123-124.
 35. Білоус В. С. Вплив надзвичайних ситуацій на розвиток первинного психотичного епізоду. – C. 124.
 36. Гусєва Т. П. Психологічна характеристика та проблеми соціальної адаптації у людей, які пережили надзвичайні ситуації. – C. 125.
 37. Яворська Н. І. Адиктивна поведінка після перенесених посттравматичних стресових розладів. – C. 125-126.
 38. Дайджест. – C. 126-128

Останні новини

Cемінар з питань проведення передзмінних та передрейсових медичних оглядів 26-27.03.2024

20 балів БПР: у березні відбудеться дводенний семінар на тему: «Передзмінні та передрейсові медичні огляди водіїв та інших категорій працівників» У рамках програми безперервного професійного розвитку Інститут судової психіатрії організовує семінар БПР для лікарів усіх спеціальностей та медичних працівників із середньо-спеціальною медичною освітою. Державна установа «ІСП МОЗ України» оголошує набір на онлайн-навчання «Передзмінні та передрейсові […]

Cемінар з питань виявлення у водіїв ознак сп’яніння 06-07.03.2024

06-07 березня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” (далі – Інститут) планує проведення семінару з питань виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Слухачі ознайомляться з такими питаннями: порядок виявлення у водіїв стану сп’яніння; вимоги до закладів […]

Cемінари з питань проведення психіатричних оглядів 26.02-01.03.2024

З 26 лютого до 01 березня 2024 року ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України” проводить низку семінарів з питань попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів. Зокрема, слухачі ознайомляться із: порядком проведення психіатричних оглядів сучасними методами проведення психіатричних оглядів; правилами заповнення первинної облікової документації; вирішенням конфліктних ситуацій при проведенні психіатричних оглядів; стандартами надання психіатричної допомоги; діагностикою […]

Ми тісно співпрацюємо